Aviculture-Europe logo groen.jpg

 

AVICULTURE EUROPE

 

Pluimvee- en duivenmagazine, gepubliceerd van 2005 tot 2019.

Alle 1.300 nummers zijn beschikbaar in ons digitaal archief.

Gebruik eventueel de uitgebreide zoekfunctie.

 

|  Respecteer onze auteursrechten.  |  Please respect our copyrights.  |

 

Poultry and pigeon magazine, published from 2005 till 2019.

All 1.300 issues are available in our digital archive.

If necessary, use the extensive search function.

    

 

 

 

NL     KEUZE VAN DE REDACTIE

April 2021

 

image015.jpg

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

Vinkje 02.gif  Click here to read more.

 

 

 

EDITOR’S CHOICE     UK

April 2021

 

image017.jpg

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

Vinkje 02.gif  Click here to read more.

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw.gif         24/12/2020

 

Een bijzonder kippenboek

 

Cover Book Mockup.jpg

  

 

Tussen 1995 en 2019 bezocht Elly Vogelaar vele hoen­der­fok­kers die met ple­zier wil­den ver­tel­len wat de plus­punten (en heel eerlijk ook: de min­pun­ten) waren van het door hun ge­hou­den ras. Het was, zoals ze altijd zei, fan­tas­tisch leuk om te doen. Alle op­ge­te­kende ver­halen wer­den in de loop der jaren – com­pleet met foto’s van fok­ker en kip­pen – ge­pu­bli­ceerd in het voor­ma­lige tijd­schrift Avi­cul­tura, en later in het digi­tale tijd­schrift Avi­cul­ture-Eu­rope. Nu zijn al deze ras­be­schrij­vin­gen ge­bun­deld in een boek. In de ruim 260 pa­gi­na’s komen meer dan 70 rassen aan bod. Helaas is het vol­gens de nieu­we pri­vacy­wet ver­bo­den om on­ge­vraagd na­men en fo­to’s te pu­bli­ceren, en toe­stem­ming vragen zou erg moei­lijk wor­den. Een aan­tal van de be­zochte fok­kers is he­laas al over­leden, en an­de­ren zijn ver­huisd of heb­ben geen kip­pen meer. Ze moe­ten in dit boek vol­staan met een fraaie foto van elk be­schre­ven ras. De kern van het ver­haal blijft over­eind: de fok­ker ver­telt zelf over zijn ras. Maar, een goe­de ver­staan­der heeft aan een half woord ge­noeg. Wel­licht her­kent u de fok­ker, of uzelf … De in­for­ma­tie is gro­ten­deels ge­richt op het fok­ken van de ras­sen vol­gens de offi­ciële stan­daard­om­schrij­vingen, maar ook de lief­hebber zal er genoeg hou­vast in vin­den om het juiste toompje ras­kip­pen te kie­zen om voor het ple­zier en de eie­ren te hou­den. Bo­ven­dien zijn de ver­halen door­spekt met aller­lei ver­zor­gings­tips.

 

Het boek wordt uitgegeven in full colour, harde kaft, inge­bon­den.  Ge­plan­de ver­schij­nings­datum is eind ja­nuari 2021. Spe­ciale voor­inte­kenprijs is € 30,00  Heeft u inte­res­se, neem dan contact op met Elly Vogelaar,

email ellyvogelaar@outlook.com

 

 

 

 

ARCHIEF

 

 

ARCHIVES

 

 

 

 

 

 

2019

 

Jaargang 15, nummer 1, februari 2019  |  Volume 15, number 1, February 2019.

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

Jaargang 14, nummer 1, februari 2018  |  Volume 14, number 1, February 2018.

 

Jaargang 14, nummer 2, april 2018  |  Volume 14, number 2, April 2018.

 

Jaargang 14, nummer 3, juni 2018  |  Volume 14, number 3, June 2018.

 

Jaargang 14, nummer 4, augustus 2018  |  Volume 14, number 4, August 2018.

 

Jaargang 14, nummer 5, oktober 2018  |  Volume 14, number 5, October 2018.

 

Jaargang 14, nummer 6, december 2018  |  Volume 14, number 6, December 2018.

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

Jaargang 13, nummer 1, februari 2017.

 

Jaargang 13, nummer 2, april 2017.

 

Jaargang 13, nummer 3, juni 2017.

 

 

2017

 

Volume 13, number 1, February 2017.

 

Volume 13, number 2, April 2017.

 

Volume 13, number 3, June 2017.

 

Jaargang 13, nummer 4, augustus 2017  |  Volume 13, number 4, August 2017.

 

Jaargang 13, nummer 5, oktober 2017  |  Volume 13, number 5, October 2017.

 

Jaargang 13, nummer 6, december 2017  |  Volume 13, number 6, December 2017.

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

Jaargang 12, nummer 1, februari 2016.

 

Jaargang 12, nummer 2, april 2016.

 

Jaargang 12, nummer 3, augustus 2016.

 

Jaargang 12, nummer 4, oktober 2016.

 

Jaargang 12, nummer 5, december 2016.

 

 

 

2016

 

Volume 12, number 1, February 2016.

 

Volume 12, number 2, April 2016.

 

Volume 12, number 3, August 2016.

 

Volume 12, number 4, October 2016.

 

Volume 12, number 5, December 2016.

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

Jaargang 11, nummer 1, februari 2015.

 

Jaargang 11, nummer 2, april 2015.

 

Jaargang 11, nummer 3, juni 2015.

 

Jaargang 11, nummer 4, augustus 2015.

 

Jaargang 11, nummer 5, oktober 2015.

 

Jaargang 11, nummer 6, december 2015.

 

 

 

2015

 

Volume 11, number 1, February 2015.

 

Volume 11, number 2, April 2015.

 

Volume 11, number 3, June 2015.

 

Volume 11, number 4, August 2015.

 

Volume 11, number 5, October 2015.

 

Volume 11, number 6, December 2015.

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

Jaargang 10, nummer 1, februari 2014.

 

Jaargang 10, nummer 2, april 2014.

 

Jaargang 10, nummer 3, juni 2014.

 

Jaargang 10, nummer 4, augustus 2014.

 

Jaargang 10, nummer 5, oktober 2014.

 

Jaargang 10, nummer 6, december 2014.

 

 

 

2014

 

Volume 10, number 1, February 2014.

 

Volume 10, number 2, April 2014.

 

Volume 10, number 3, June 2014.

 

Volume 10, number 4, August 2014.

 

Volume 10, number 5, October 2014.

 

Volume 10, number 6, December 2014.

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

Jaargang 9, nummer 1, februari 2013.

 

Jaargang 9, nummer 2, april 2013.

 

Jaargang 9, nummer 3, juni 2013.

 

Jaargang 9, nummer 4, augustus 2013.

 

Jaargang 9, nummer 5, oktober 2013.

 

Jaargang 9, nummer 6, december 2013.

 

 

 

2013

 

Volume 9, number 1, February 2013.

 

Volume 9, number 2, April 2013.

 

Volume 9, number 3, June 2013.

 

Volume 9, number 4, August 2013.

 

Volume 9, number 5, October 2013.

 

Volume 9, number 6, December 2013.

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

Jaargang 8, nummer 1, februari 2012.

 

Jaargang 8, nummer 2, april 2012.

 

Jaargang 8, nummer 3, juni 2012.

 

Jaargang 8, nummer 4, augustus 2012.

 

Jaargang 8, nummer 5, oktober 2012.

 

Jaargang 8, nummer 6, december 2012.

 

 

 

2012

 

Volume 8, number 1, February 2012.

 

Volume 8, number 2, April 2012.

 

Volume 8, number 3, June 2012.

 

Volume 8, number 4, August 2012.

 

Volume 8, number 5, October 2012.

 

Volume 8, number 6, December 2012.

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

Jaargang 7, nummer 1, februari 2011.

 

Jaargang 7, nummer 2, april 2011.

 

Jaargang 7, nummer 3, juni 2011.

 

Jaargang 7, nummer 4, augustus 2011.

 

Jaargang 7, nummer 5, oktober 2011.

 

Jaargang 7, nummer 6, december 2011.

 

 

 

2011

 

Volume 7, number 1, February 2011.

 

Volume 7, number 2, April 2011.

 

Volume 7, number 3, June 2011.

 

Volume 7, number 4, August 2011.

 

Volume 7, number 5, October 2011.

 

Volume 7, number 6, December 2011.

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

Jaargang 6, nummer 1, februari 2010.

 

Jaargang 6, nummer 2, april 2010.

 

Jaargang 6, nummer 3, juni 2010.

 

Jaargang 6, nummer 4, augustus 2010.

 

Jaargang 6, nummer 5, oktober 2010.

 

Jaargang 6, nummer 6, december 2010.

 

 

 

2010

 

Volume 6, number 1, February 2010.

 

Volume 6, number 2, April 2010.

 

Volume 6, number 3, June 2010.

 

Volume 6, number 4, August 2010.

 

Volume 6, number 5, October 2010.

 

Volume 6, number 6, December 2010.

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

Jaargang 5, nummer 1, februari 2009.

 

Jaargang 5, nummer 2, april 2009.

 

Jaargang 5, nummer 3, juni 2009.

 

Jaargang 5, nummer 4, augustus 2009.

 

Jaargang 5, nummer 5, oktober 2009.

 

Jaargang 5, nummer 6, december 2009.

 

 

 

2009

 

Volume 5, number 1, February 2009.

 

Volume 5, number 2, April 2009.

 

Volume 5, number 3, June 2009.

 

Volume 5, number 4, August 2009.

 

Volume 5, number 5, October 2009.

 

Volume 5, number 6, December 2009.

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

Jaargang 4, nummer 1, februari 2008.

 

Jaargang 4, nummer 2, april 2008.

 

Jaargang 4, nummer 3, juni 2008.

 

Jaargang 4, nummer 4, augustus 2008.

 

Jaargang 4, nummer 5, oktober 2008.

 

Jaargang 4, nummer 6, december 2008.

 

 

 

2008

 

Volume 4, number 1, February 2008.

 

Volume 4, number 2, April 2008.

 

Volume 4, number 3, June 2008.

 

Volume 4, number 4, August 2008.

 

Volume 4, number 5, October 2008.

 

Volume 4, number 6, December 2008.

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

Jaargang 3, nummer 1, februari 2007.

 

Jaargang 3, nummer 2, april 2007.

 

Jaargang 3, nummer 3, juni 2007.

 

Jaargang 3, nummer 4, augustus 2007.

 

Jaargang 3, nummer 5, oktober 2007.

 

Jaargang 3, nummer 6, december 2007.

 

 

 

2007

 

Volume 3, number 1, February 2007.

 

Volume 3, number 2, April 2007.

 

Volume 3, number 3, June 2007.

 

Volume 3, number 4, August 2007.

 

Volume 3, number 5, October 2007.

 

Volume 3, number 6, December 2007.

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

Jaargang 2, nummer 1, februari 2006.

 

Jaargang 2, nummer 2, april 2006.

 

Jaargang 2, nummer 3, juni 2006.

 

Jaargang 2, nummer 4, augustus 2006.

 

Jaargang 2, nummer 5, oktober 2006.

 

Jaargang 2, nummer 6, december 2006.

 

 

 

2006

 

Volume 2, number 1, February 2006.

 

Volume 2, number 2, April 2006.

 

Volume 2, number 3, June 2006.

 

Volume 2, number 4, August 2006.

 

Volume 2, number 5, October 2006.

 

Volume 2, number 6, December 2006.

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

Jaargang 1, nummer 1, oktober 2005.

 

Jaargang 1, nummer 2, december 2005.

 

 

 

2005

 

Volume 1, number 1, October 2005.

 

Volume 1, number 2, December 2005.

 

 

 

 

 

 

 

Avi-geel.jpg