AVICULTURE EUROPE

NEDERLANDS

DIGITAAL MAGAZINE

Nederlandse uitgave ISSN: 1871-6865

ENGLISH

 

 

Juni 2015

|  Jaargang 11  |  nummer 3  |  21 artikelen  |

 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI – 1 A

 

*

Gekuifd

*

Nieuw: Finecto+ oral

*

Europashow 2015 in Metz

*

Drinkbak

*

Campines

*

Duiven ambassadors

 

12 pagina’s - 1,4 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE CATALAANSE

TUIMELAAR

 

Praten we over de Catalaanse Tui­me­laar dan zou in prin­cipe de naam ‘Ca­ta­laan­se Vlieg­duif’ beter op z’n plaats zijn. Ei­gen­lijk heb­ben we het over een ras van Oos­terse oor­sprong dat in de 14e eeuw op het Ibe­risch schier­ei­land via de Mid­del­land­se Zee werd in­ge­voerd.

 

Door : Ramón Amenós i Cos (ES),

met dank aan Thomas Hellmann (DE)

8 pagina’s - 1,5 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOTIESHOW

VOOR JAPANSE RASSEN

 

Op de laatstgehouden Noord­show was er een pro­motie­show van Ja­pan­se ras­sen Deze show bleek een enorm suc­ces te zijn. Mid­den in de hal had­den we een eigen ge­deel­te ge­heel in oos­ter­se sferen. Deze kunst­werk­jes on­der de kip­pen ver­die­nen het om in de aan­dacht te staan.

 

Door : Berta van der Meer (NL)

10 pagina’s - 1,6 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sierduiven op de 28e

Internationale Show van

EL FRANCOLI

te Valls, Catalonië

 

Elk jaar in januari vindt in Valls, een stad met 25.000 inwoners, in het cen­trum van de Spaan­se hoen­der­lief­heb­be­rij, deze show plaats. De on­ge­veer 3600 in­zen­din­gen zijn af­kom­stig uit Duits­land, Frank­rijk en alle Spaan­se re­gio's.

 

Door : David Giralte, met

foto’s van D.J. Hamer

17 pagina’s - 1,2 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

28e Internationale Show van EL FRANCOLI

te Valls, Catalonië

 

Meer foto’s uit Valls, nu van het ge­deel­te van de Show­hal met hoen­ders, dwerg­hoen­ders, sera­ma’s, sier- en wa­ter­vo­gels en ko­nij­nen. De Sera­ma heeft ook Span­je vero­verd. Er wa­ren hier maar liefst ruim 100 Sera­ma’s inge­zon­den.

 

Door : Aviculture Europe, met foto’s

van Dick Hamer.

8 pagina’s - 1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE BRABANTER

 

Dit is het derde en laatste deel van een drie­luik over de ras­sen van de BKU-Club, de spe­ciaal­club voor fok­kers van Bra­ban­ters, Kraai­kop­pen en Uile­baar­den. Mo­men­teel zijn er nog maar erg wei­nig lief­heb­bers van dit prach­tige ras en nog min­der actieve fokkers.

 

Door : Piet Kroon, BKU club

8 pagina’s - 1,2 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

OP BEZOEK BIJ KROPPER

FOKKERS IN AUSTRALIE

 

Na hun keuring op de “Australian 2014 Na­tio­nal” be­zoch­ten Scott Sharp en Colin Jones een aan­tal krop­per­fok­kers in Queens­land en in de om­ge­ving van Mel­bour­ne en Ade­laide.

 

Door : Scott Sharp (Schotland)

5 pagina’s - 410 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KIPPEN IN ARUBA inclusief

interview over vechthanen

 

Dit artikel is tot stand gekomen op ba­sis van in­ter­views van Maritza en Roque Tromp en Roly Sint Jago. Deze Aru­ba­nen zijn geen kip­pen­fok­kers, be­hal­ve de geïn­ter­viewde Quandt fa­mi­lie (vecht­kip­pen), maar ze heb­ben hun ui­ter­ste best ge­daan om de kip­pen­si­tua­tie in Aruba in kaart te brengen.

 

Door : Luuk Hans (NL)

8 pagina’s - 880 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

63e VDT SHOW 2014

deel 3: de Structuur- en

Meeuwduifrassen

 

Een impressie van een gigan­tische VDT Show, het Duitse Na­tio­naal kam­pioen­schap 2014. Een show van on­ge­ken­de om­vang, waar­bij 18.843 kooien met een prach­ti­ge ver­schei­den­heid aan dui­ven wer­den be­volkt. Mick pre­sen­teert u hier­bij zijn keuze, niet altijd de mooi­ste dui­ven, maar wel die­ren die hem im­po­neer­den.

 

Door : Mick Bassett (DE)

6 pagina’s - 1,6 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ANNABERGER

KUIFKRULVEER KRIEL

 

Als Appenzeller Spitskuif fokker heb ik al­tijd al be­lang­stel­ling ge­had voor het An­na­ber­ger kuif­krul­veer­hoen, ter plaatse be­kend onder de naam An­na­ber­ger Hau­ben­strup­huhn. Ik heb ze ook al een paar keer gezien op Eu­ro­pa­shows. In mijn ogen is het een Ap­pen­zel­ler Spits­kuif met krul­veren.

 

Door : Herman van Olst (NL)

4 pagina’s - 665 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE NOORDSHOW

 

Eerste verslag van de Noordshow in As­sen, ja­nu­ari 2015, met o.a. foto’s van sier- en wa­ter­vo­gels. Meer foto’s vol­gen in het au­gus­tus­num­mer.

 

Foto’s :  Jouke van de Siepkamp

en Jan Schaareman (NL)

8 pagina’s - 2,4 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI – 1 B

 

*

Boek Pigeons and Doves’

*

Persbericht Noordshow

*

Lucht op plat

*

NBS erespeld voor o.a.

Sytze de Bruine

*

Pas op met spuitbus

*

Tenat duif

 

13 pagina’s - 1,2 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Engelse

Kortvoorhoofd

Tuimelaars

op de 2015 NPA

Grand National Show

 

Scott Sharp keurde een inzending van 172 En­gel­se Kort­voor­hoofd Tui­me­laars op de NPA Grand Na­tio­nal Show in Ca­li­for­nië. Het was een zeer aan­ge­na­me op­dracht en hij was erg onder de in­druk van de al­ge­he­le kwa­li­teit en de con­di­tie van de duiven.

 

Door : Scott Sharp (Schotland)

6 pagina’s - 410 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVIEW MET RENE VAN DE KERKHOF

 

Behalve Noord Hollandse Blauwen en Spaan­se Wit­wang­krie­len fokt René ook Dia­mant­dui­ven, Peru ­dui­ven, Rots­dui­ven, Zebra duif­jes, Chi­ne­se dwerg­kwar­­tels en ook nog Brün­ner krop­pers.

 

Door : Jan Schaareman (NL)

7 pagina’s - 1,2 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE VLAANDERSE KOEKOEK

Deel 1

 

Een verslag van mijn jarenlange speur­tocht naar de oor­sprong van de koe­koek­kleu­ri­ge hoen­ders en in het bij­zon­der de Vlaan­der­se Koe­koek. Is het ou­de type Me­chel­se koe­koek (de Vlaan­der­se dus) de­zelf­de als de Scotch Grey, zoals geschreven is in tijd­schrif­ten uit 1887 en 1889 ?

 

Door : Norbert Schollaert (BE)

6 pagina’s - 840 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

Sierduivenshow De Pracht­duif,

14, 15 en 16 novem­ber 2014

in Turnhout (BE).

 

Foto’s: Sytze de Bruine (NL)

11 pagina’s - 1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Nationale Show van Bulgarije,

4 t/m 7 december 2014 in Sofia.

 

Verslag : Hristo Lukanov (BG)

6 pagina’s - 980 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De jaarlijkse Federation Cham­pion­ship Poultry Show in Staf­ford­shire, UK, op 20 en 21 december 2014.

 

Foto’s : Robert Stephenson (UK)

7 pagina’s - 1,3 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 4

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Kempenshow, Vlaamse Inter­pro­vin­ciale Wed­strijd en Kam­pioen­schap van Vlaan­deren, 19 t/m 21 december 2014 in Geel (BE).

 

Foto’s : Jan Schaareman (NL)

5 pagina’s - 1,35 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 5

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

Nationale Tentoonstelling van ras­dui­ven, 8 en 9 no­vem­ber 2014, te Poz­nań, Polen.

 

Foto’s : Z. Gilarski (PL)

7 pagina’s - 1,5 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

Avi-geel.jpg