Augustus 2007

Jaargang 3, nummer 4.

 

 

 

 

ALLERLEI -

Augstus 2007.

 

Nieuws, wetenswaardig­heden en ad­ver­ten­ties van onze abonnees.

 

1,8 MB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

Op bezoek bij Hennie Schwarz.

 

Vandaag zijn we te gast bij Hennie Schwarz in Hoog­karspel (NL). We tref­fen hem glun­de­rend in zijn dui­ven­hok aan omringd door zijn schit­teren­de col­lectie Chinese Meeu­wen. Maar ook de Hagenaar en de Am­ster­damse Tuimelaar zijn nog al­tijd in zijn hokken te vinden.

 

Door : Nico van Benten

9 pagina’s - 500 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

Kazaner tuimelaars, een nieuwe

toevoeging aan mijn hobby.

 

Dankzij Eddie Quick heb ik nu een Kop­pel witte Kazaner tuimelaars in mijn hok. Dit zijn op dit moment de eni­ge verte­gen­woordigers van de Ka­za­ner tuimelaars in Zuid Afrika. Mijn voor­ne­men is dan ook om 2 broed­lijnen uit te zetten, gebaseerd op deze 2 duiven.

 

Door : Jan Lombard

6 pagina’s - 250 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

HET ASTURIËR HOEN.

 

Het Asturiër hoen is een Spaans kip­pen­ras dat meteen opvalt door het eigenaardige kleur- en te­ke­ning­patroon. Het is een oeroud streek­ge­bonden ras, afkomstig uit het win­derige Asturië (het stukje Span­je boven Portugal).

 

Door : Wilfried Lombary

7 pagina’s - 520 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

KIPPENREN.

 

Veel hobbyfokkers wisselen in de loop der tijd wel eens van ras of kleur­slag; ze raken uitgekeken op een ras of zoeken een nieuwe uit­da­ging. Maar er zijn ook fokkers die hun leven lang trouw blijven aan één en hetzelfde ras. Een van die fok­kers is Rem Koster in Wieringer­waard, die al 30 jaar Rhode Island Reds fokt. Wij gingen eens vragen wat hem zo aantrekt in dit bekende Ame­ri­kaanse ras.

 

Door : Elly Vogelaar

8 pagina’s - 620 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE.

De Parel(h)oen.

 

Tot op de dag van vandaag blijf ik mij ver­ba­zen over die eigen­aar­dige we­zen­tjes die hier het terrein af­strui­nen. Een prachtig veren­kleed vol met parel­achtige vlekjes. Met het lijf is ook weinig mis, maar dan komt het… Een kaal en sprieterig nek­je, en dan… het lijkt wel een klein kind dat zichzelf ge­schminkt heeft als clown ... zonder spiegel!

 

Door : Monique de Vrijer

7 pagina’s - 900 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

ROOFDIEREN EN PLUIMVEE.

De Marterachtigen.

 

Wereldwijd bestaat deze familie uit 70 soorten. On­danks het schrik­beeld dat pluimvee- en duiven­hou­ders van marters hebben, zijn ze al­len uiterst nuttig. Zij zijn immers de groot­ste groep die plaagdieren als rat­ten en muizen in de perken hou­den. Wanda geeft tips om deze die­ren uit uw huis en hok­ken te weren.

 

Door : Wanda Zwart

9 pagina’s - 900 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

KORT & BONDIG.

Een bundeling van drie

verrassende, korte artikelen.

 

1. Kippen in Griekenland.

     Auteur : Elly Vogelaar.

2. De wondere wereld van het

     kruisen.

     Auteur : Nico van Benten.

3. Faunavervalsing.

     Auteur : Dirk de Jong.

 

10 pagina’s - 900 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

SERAMA.

Deel 1.

 

Het kleinste kippenrasje ter wereld is bezig met een grootse opmars in Eu­ro­pa. Van Maleisië naar Amerika en van Amerika naar Europa. De be­lang­stelling is groter dan het aan­tal beschik­bare Serama’s. Er is in­mid­dels een wereld­stan­daard over­een­geko­men en clubs schie­ten als paddestoelen uit de grond.

 

Door : Sigrid van Dort

6 pagina’s - 950 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

SERAMA.

Deel 2.

 

In deel 2 kunt u lezen dat de Se­ra­ma uiter­mate geschikt is als huis­dier voor kinderen en volwassenen. Maar het zijn óók ultieme show­die­ren, die vrij op een tafel aan het pu­bliek laten zien wat ze in huis heb­ben qua type, tempe­rament en ka­rak­ter. Dit is uniek in de kippen­we­reld!

 

Door : Sigrid van Dort

5 pagina’s - 700 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

SCHOLEN op

Australische Shows.

 

De Royal Adelaide Show besloot om een aparte klasse voor scholen in te stellen toen er steeds meer scho­len begonnen in te zenden in de Jeugd klasse. De Urrbrae Agri­cul­tu­ral High School – de grootste ‘Groe­ne School’ in deze Staat, doet al jarenlang mee op de Adelaide Show.

 

Door : Tom Bowden

3 pagina’s - 450 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.

Deel 1.

 

Trotse eigenaars, topdieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer de hoenders, sier- en wa­ter­vo­gels op de Noordshow.

 

Door : Ad Taks.

7 pagina’s - 935 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.

Deel 2.

 

Trotse eigenaars, topdieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer de KleindierenExpo in Utrecht en deel 2 van de Duiven op de Eu­ro­pa­show in Leipzig.

 

Door : Dirk de Jong

(KleindierenExpo) en

Mick Bassett (Leipzig).

6 pagina’s - 860 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

top

 

top