April 2008

Jaargang 4, nummer 2.

 

 

 

 

 

 

 

ALLERLEI.

April 2008.

 

Nieuws, wetenswaardig­heden en ad­ver­ten­ties van onze abonnees.

 

1,5 MB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

Op bezoek bij twee

Altstämmerfokkers.

 

Deze keer bezochten wij Henk Ver­hoork in Voor­schoten en Rene v.d. Wouw in Oss, om de geheimen van de Alt­stämmer Tuimelaar te ont­ra­fe­len. De laatste 200 jaar is dit ras voor­al in Duitsland gefokt en in stand gehouden. In het begin werd de Alt­stäm­mer Tuimelaar vooral als vlieg­duif gezien en diende hoofd­za­ke­lijk ter verbetering van andere vlieg­ras­sen.

 

Door : Nico van Benten

12 pagina’s - 480 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

DE FIGURITA VALENCIANA.

 

Dit ras heeft een voor­naam en een ach­ter­naam; zo is de betekenis van Fi­gu­rita: ‘poppetje of klein figuurtje’ en Valenciana als achter­naam geeft de herkomst aan, namelijk Va­len­cia (Spanje). Algemeen is men het er wel over eens dat de Fi­gu­ri­ta Valen­ciana het kleinste sier­dui­ven­ras ter wereld is.

 

Door : Nico van Benten

10 pagina’s - 590 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

DE ANCONA.

 

De Ancona is een zogenaamd Mid­del­land­se Zeeras. Net als de Mi­nor­ca, Valdarno, Leghorn en An­da­lu­siër; allemaal rassen met een heel rij­ke historie. In veel landen over de hele wereld kwam ik deze rassen tegen. Nu worden ze steeds zeld­zamer. Laten we zuinig zijn op dit Eu­ro­pees erfgoed.

 

Door : Bernard Hanskamp

4 pagina’s - 320 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

KIPPENSTIPPEN.

Uit : Genetica der kippenkleuren voor beginners.

 

Kippen zijn er in allerlei dessins, met strepen en stippen bij­voor­beeld. Net als gordijnen of kleren. Voor ieder interieur en voor iedere smaak is er een passende kleur kip met al of niet een leuke tekening erop. In dit artikel: de verschillende te­ke­ning­pa­tro­nen die stippen heb­ben.

 

Door : Sigrid van Dort

5 pagina’s - 1,1 MB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

KIPPENREN.

 

De zalmkleur is eigenlijk al een heel oude kleur­slag van de Hol­land­se Kriel, maar je ziet ze lang niet zo vaak op de shows als de pa­trijs­kleur. Wij besloten om eens een be­zoek te brengen aan Jo Otten in Ge­mert, voor­zitter van de Hol­land­se Krielen Club, en aan hem te vra­gen hoe een zalmkleurige Hol­land­se kriel er uit moet zien.

 

Door : Elly Vogelaar

10 pagina’s - 820 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE.

Muizen en ratten.

 

Muizen en ratten, we zijn ze liever kwijt dan rijk in onze kippenhokken. Er is natuurlijk een verschil tussen een paar muisjes of een complete mui­zen­plaag. Omdat de ene muis de andere niet is en er doorgaans nogal wat vooroordelen bestaan over ratten en muizen, dit keer een arti­kel over ratten en muizen.

 

Door : Monique de Vrijer

10 pagina’s - 1,1 MB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

SIERDUIVEN HOUDEN.

Deel 4.

 

Er is al heel wat geschreven over wat je wel en wat je vooral niet moet doen bij het houden van dui­ven. Dit zijn vooral wat praktische ad­vie­zen, geleerd in de afgelopen 50 jaar, niet altijd ‘weten­schap­pelijk’ en niet altijd ‘volgens het boek­je’, maar het werkt ! In deel 4: Broe­den.

 

Door : Mick Bassett

12 pagina’s - 465 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

DE RONQUIÈRES KALKOEN.

 

Zowel in België als in Duitsland kent men een kalkoen met een wit­te grondkleur en zwarte zoming: de her­me­lijn Ronquières en de Cröll­witzer. De standaard­eisen van bei­de ras­sen liggen echter zo dicht bij el­kaar dat een geschei­den keuring in de prak­tijk niet haalbaar is.

 

Door : Boudewijn Goddeeris

8 pagina’s - 660 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

ASTURIAS-HOENDERS.

 

Er zijn op het ogenblik meer dan 20 er­ken­de hoenderrassen in Spanje. Een groot deel daarvan was vol­ko­men onbekend voor mij, en ik neem aan dat de meesten van u er ook nog nooit van gehoord hebben. We hopen u met dit artikel een beeld te geven van deze inte­res­sante rassen.

 

Door : Elly Vogelaar

12 pagina’s - 1,8 MB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

GRIT.

 

Aangezien ze geen tanden hebben, heb­ben alle vogels, dus ook onze hoen­ders, duiven en watervogels, een spier­maag om de taak van de tan­den over te nemen. Het grit dat aan­we­zig is in de spiermaag helpt mee om het voedsel te vermalen zo­dat het beter verteerd kan wor­den. Er is wel eens verwarring over de benaming ‘grit’.

 

Door : Elly Vogelaar

4 pagina’s - 260 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.

Deel 1.

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer : De Oneto.

 

Door : Aviculture Europe.  Foto’s :

Klaas v.d. Hoek en Dick Hamer.

12 pagina’s - 690 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.

Deel 2.

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer : Affligem (B), waar tevens de In­ter­nationale Brahma en Cochin Show ondergebracht was.

 

Door : Peter van den Top

7 pagina’s - 1,7 MB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.

Deel 3.

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer: de jaarlijkse show van de EZHSV, de Eerste Zuid-Hollandse Sier­dui­venliefhebbers Vereni­ging.

 

Door : Aviculture Europe

6 pagina’s - 470 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.

Deel 4.

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer: FLORIDA JUNIOR PIGEON CLUB SHOW, december 2007.

 

Door : Bill Burnside.  Coordinator

Florida Junior Pigeon Club.

3 pagina’s - 330 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

top

 

top