Jaargang 2, nummer 4

Augustus 2006

Volume 2, number 4

 

U heeft Adobe Acrobat Reader nodig

om de artikels te lezen. Vragen ?

Gebruik de help knop.

 

You need Adobe Acrobat Reader

to read the articles. Questions ?

Use the help button.

 

 

 

ALLERLEI - Augustus 2006.

Nieuws, wetenswaardigheden en

advertenties van abonnees.

Klik hier om verder te lezen.

 

 

VARIOUS - August 2006.

News, miscellaneous and buy

and sell market.

Click here to read more.

 

 

 

 

 

Op bezoek bij Combinatie Goossens

in Lepelstraat.  Deel 1.

 

Jan en Peter Goossens, vader en zoon, twee uiterst serieuze sier­duiven­lief­heb­bers die met hun Malthezer kip­duiven op dit mo­ment in Nederland op een­zame hoog­te staan.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

By : Nico van Benten

8 pages - 1 Mb

 

A visit at Jan and Peter Goossens (NL).  Part 1.

 

Father and son Goossens, two very seri­ous fan­ciers that with their Malthese Pi­ge­ons are at the very top this mo­ment in Hol­land.

 

Click here to read more.

 

 

 

 

 

Op bezoek bij Combinatie Goossens

in Lepelstraat.  Deel 2.

 

Lees verder in deel twee van het bezoek aan de com­binatie Goossens, waarin o.a. een schit­terende foto­repor­tage van hun kam­pioenen.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

By : Nico van Benten

3 pages - 1 Mb

 

A visit at Jan and Peter Goossens

(NL).  Part 2.

 

In Part 2 there is an excellent photo report on the Mal­tese Cham­pions of the Goos­sens Part­ner­ship.

 

Click here to read more.

 

 

 

 

 

De Wolga Tuimelaar.

 

De Wolga tuimelaar is een oud ras, hoe oud weet niemand. Veel postuurtui­me­laars hebben gemeenschappelijke voor­ou­ders, namelijk de Kazaner of Kazantse tui­me­laar.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

By : Marcel Poelen

10 pages - 1,5 Mb

 

The Volga Tumbler.

 

The Volga Tumbler is an old breed; no one knows exactly how old. Most of the Pos­ture Tum­blers have a common an­ces­tor, the Kazaner Tumbler, a more mode­rate type of pigeon than the present Pos­ture Tum­blers, but it is still clear to see why these breeds are called Posture Tum­blers.

 

Click here to read more.

 

 

 

 

 

DE ASEEL.

 

De Aseel’ ook wel ‘Asil’ genoemd is mis­schien wel het oudste gedomesticeerde pluim­vee­ras ter wereld. Het ras weet tot op de dag van vandaag nog steeds een groot aantal fokkers te boeien.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

By : Willem van Ballekom

7 pages - 0,6 Mb

 

THE ASEEL.

 

The Aseel or Asil is probably the oldest do­mes­ticated poultry breed and is still a very po­pu­lar game­fowl breed today.

 

Click here to read more.

 

 

 

 

 

KIPPENREN.

Deel 1.

 

Op bezoek bij Jack en Lisette Vriesekoop in Spaarndam. Vader en dochter, allebei gek op (kriel)kippen. Vooral de bij­zon­dere Sus­sex­krielen komen vandaag aan bod.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

By : Elly Vogelaar

6 pages - 0,7 Mb

 

CHICKENRUN.

Part 1.

 

A visit at Jack and Lisette Vriesekoop in Spaarn­dam (NL). Father and daughter, both ‘poultry crazy’. Especially the rare Sus­sex ban­tams are described.

 

Click here to read more.

 

 

 

 

 

KIPPENREN.

Deel 2.

 

Vervolg van het bezoek aan Lisette en Jack Vriesekoop.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

By : Elly Vogelaar

4 pages - 0,3 Mb

 

CHICKENRUN.

Part 2.

 

More about the chickens at Lisette and Jack Vriesekoop.

 

Click here to read more.

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE.

 

Deze aflevering gaat over kalkpoten. Men staat er vaak niet bij stil hoe irriterend en pijn­lijk de kalk­poot­mijten voor de kippen zijn, dus kalk­poten moeten zeer zeker be­han­deld worden en hoe eerder hoe be­ter.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

By : Monique de Vrijer

5 pages - 0,4 Mb

 

CONCERNING POULTRY.

 

This time the ‘scaly legs’ problem. It is of­ten not realised just how irritating this in­fes­tation is for the chickens, so Scaly legs must be trea­ted and the sooner the bet­ter.

 

Click here to read more.

 

 

 

 

 

ROOFDIEREN EN PLUIMVEE.

Deel 1.  De vos.

 

Wat kun je zoal doen om je kippen, je water­vogels en duiven te beschermen ? In deel 1 zal Wan­da Zwart, bos- en natuur­be­heer­der van beroep, als eerste de vos verder uitlichten. Dit dier is toch wel het meest ge­haat en on­be­gre­pen on­der de roof­dieren in ons land.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

By : Wanda Zwart

5 pages - 0,6 Mb

 

PREDATORS and our FEATHERED FOWL.  Part 1.  The red fox.

 

What can you do to protect your chickens, pi­geons, waterfowl or such? In part 1 Wan­da Zwart, a forester / conservationist of na­ture, firstly describes the Red Fox; this being the most hated and mis­under­stood pre­dator in our country (Holland).

 

Click here to read more.

 

 

 

 

 

DUIVEN.

 

Deel 4 van deze serie van Hein van Grouw is gewijd aan de Turkse tortel. Niet alleen in het verleden maar ook nu nog worden de lachduif en de Turkse tor­tel vaak met elkaar verward. Ondanks hun sterke gelijkenis zijn het toch twee ver­schil­lende soorten.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

By : Hein van Grouw

5 pages - 0,5 Mb

 

PIGEONS AND DOVES.

 

In part 4 of the series: The Collared dove. In the past as well as in the present the Col­la­red Dove and the Barbary Dove get of­ten mixed up. Although they are very much alike they are two different species.

 

Click here to read more.

 

 

 

 

 

STUDIEDAG

Sier- en watervogelkeurmeesters

(NL).

 

Het is een goede gewoonte geworden van Sier- en Water­vogel­keur­mees­ters om elkaar elk jaar te ontmoeten op hun Stu­die­dag, waar ze een aantal rassen met elkaar bespreken. We geven u hier een klei­ne impressie van de besproken onder­wer­pen.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

By : Nico van Wijk

5 pages - 1,3 Mb

 

A STUDY DAY

for the Ornamental fowl and Waterfowl judges.

 

It has become a good tradition for the Orna­mental Fowl and Waterfowl Judges to meet once every year on their study day and dis­cuss the va­rious breeds. We will give you a short impression of the dis­cus­sed items.

 

Click here to read more.

 

 

 

 

 

CONGRES.

Pluimveekeurmeesters Nederland.

 

Het tweedaagse congres voor de hoen­der­keur­meesters is een ideale gele­gen­heid voor het on­der­houden van sociale con­tac­ten maar belangrijk zijn de diverse ras­be­spre­kin­gen die daar gehouden wor­den.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

By : Elly Vogelaar

7 pages - 1,5 Mb

 

DUTCH POULTRY JUDGES IN

CONGRESS.

 

As a rule all poultry judges are invited each year at the two-days Poultry Con­gress. Except for social contacts, this is the ideal opportunity to attune to each other on judging.

 

Click here to read more.

 

 

 

 

 

JAARVERGADERING van de

Entente Européenne.

 

De Entente Européenne werd opgericht op 18 juni 1938 in Brussel met als doel­stel­ling het verte­gen­woor­digen van de be­langen van konijnen-, hoender- en sier­dui­ven­fokkers op Europees niveau. De jaar­ver­ga­de­ring was dit maal in Leus­den (NL).

 

Klik hier om verder te lezen.

 

By : Nico van Benten

6 pages - 0,4 Mb

 

ANNUAL MEETING

of the Entente Europeénne.

 

The Entente Européenne was founded on June 18th 1938 at Brussels. Aim of the En­ten­te is promoting the interest of rab­bit-, poul­try- and pigeon fanciers at a Eu­ro­pean level. This year the annual mee­ting was hold in Leusden, Holland.

 

Click here to read more.

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.

 

Trotse eigenaars, topdieren en in het oog lo­pen­de fokprestaties. Dit keer de 65e Na­tio­nale Tentoonstelling van de Frie­sche Sier­dui­ven Club, Leeuwarden en twee Duit­se Shows: The Middle Thür­inger Rasse­tauben Club Show en de Nieder­lau­zit­ser Ras­sen­tauben­verein.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

7 pages - 1 Mb

 

THE ACE OF THE SHOW.

 

Proud owners, top animals and striking breed products. This time The National Show of the Frie­sche Sier­duiven Club (NL) and two Ger­man Shows: The Middle Thü­rin­ger Ras­se­tauben Club Show en de Nie­der­lau­zitser Rassentaubenverein.

 

Click here to read more.

 

 

 

 

 

top