Juni 2008

Jaargang 4, nummer 3.

 

 

 

 

 

 

 

ALLERLEI.

Juni 2008.

 

Nieuws, wetenswaardig­heden en ad­ver­ten­ties van onze abonnees.

 

1,44 MB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

Op bezoek bij

René Burns in Laren (NL).

 

René ziet het liefst een duif die kan vlie­gen, dus ging hij destijds op zoek naar dat ras wat hem zowel op de show als de rest van het jaar op het hok, het meeste plezier zou ge­ven. Via zijn plaats­ge­noot Lam­mert Lindenberg ont­dek­te hij de Spaan­se Gaditano Kropper en Colil­lano Kropper. Later kwamen daar nog Gelderse Slenken bij; alle drie rassen die volledig voldoen aan zijn ideaalbeeld van een vlieg­ras en tegelijk een mooi ten­toon­stel­lings­ras.

 

Door : Nico van Benten

9 pagina’s - 500 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

De West of England Tuimelaar

in Amerika.

 

De West of England Tuimelaar is ver­ge­leken met de meeste po­pu­laire rassen hier een relatieve nieuw­ko­mer, die pas rond 1900 van­uit Engeland geïmpor­teerd werd. Net als de meeste rassen die hier geïm­por­teerd werden was de West ook een vliegduif, maar tegen­woordig worden ze vooral ge­hou­den voor de tentoonstelling. Of dat goed of slecht is, daar zijn de me­nin­gen over verdeeld.

 

Door : Chuck Zeller

12 pagina’s - 425 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

DE ORPINGTON.  Deel 1.

 

Al meer dan 100 jaar geleden creë­er­de de Engelsman William Cook dit allround ras, en het bleek een ‘blij­vertje’ te zijn. Met hun zware, bij­na vierkante lichaam met de zach­te en dons­rijke bevede­ring zijn ze altijd een indruk­wekken­de ver­schij­ning.

 

Door : Elly Vogelaar

10 pagina’s - 780 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

DE ORPINGTON.  Deel 2.

 

De Orpingtons zijn niet alleen in trek bij de tentoon­stellings­fokkers, maar ook en vooral bij liefhebbers, die de meest zeldzame kleurslagen in stand proberen te houden en zelfs nieuwe kleuren creëren.

 

Door : Elly Vogelaar

10 pagina’s - 1,13 MB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

De creatie van blauwporselein

op Cochinkrielen.

 

Nu is de porseleinkleur op Cochin­krielen al niet één van de meest per­fecte porselei­nen op kippen en dan ook nog een blauwe variant maken? Daarvoor zijn meer­dere wegen te bewandelen, maar welke weg je ook kiest, het is toch wel iets voor vol­hou­ders.

 

Door : Sigird van Dort

4 pagina’s - 240 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

KIPPENREN.

 

Dit interview is hopelijk een leuke ver­ras­sing voor alle Cochin liefheb­bers, want het bevat foktips van 4 van de beste Cochinfokkers ter wereld: Peter Heywood, voorzitter van de Engelse Cochin Club; Tom Roe­buck, voorzitter van de Ameri­kaan­se Cochin Club; Ardjan Warns­huis, voorzitter van de Neder­landse Cochin Club en Beth & Jerry Smith, de Natio­nale Kampioenen van de U.S.A. Een optelsom van meer dan 100 jaar Cochin ervaring in een no­ten­dop !

 

Door : Bobo Athes

13 pagina’s - 470 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE.

Kropproblemen.

 

Een kropprobleem bij een kip kan van alles bete­kenen en het valt niet altijd mee om te achter­halen wat de oor­zaak van het probleem is. Maar het hoeft zeker niet het einde van je kip te betekenen; met de juiste hulp kan het probleem vaak rede­lijk een­vou­dig weer worden opge­lost. Voor­ko­men is ook in dit geval beter dan genezen.

 

Door : Monique de Vrijer

7 pagina’s - 345 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

SIERDUIVEN HOUDEN.

Deel 5.

 

Er is al heel wat geschreven over wat je wel en wat je vooral niet moet doen bij het houden van dui­ven. Dit zijn vooral wat praktische ad­vie­zen, geleerd in de afgelopen 50 jaar, niet altijd ‘we­ten­schap­pe­lijk’ en niet altijd ‘volgens het boek­je’, maar het werkt ! In deel 5: Ge­zond­heid.

 

Door : Mick Bassett

8 pagina’s - 265 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

Mijn wonderbaarlijke ervaringen

met WINTERTALINGEN.

 

Een aantal jaren geleden kocht ik eens twee kop­pel­tjes Winter­ta­lingen. In het daarop volgend voor­jaar ging een van deze koppels tot broe­den over. Van de acht eieren kwamen er zeven uit. Tot mijn grote ver­ba­zing waren dat  vijf wildkleur en twee WITTE kuikens !

 

Door : J. van Enk

4 pagina’s - 230 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.  Deel 1.

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer : De Noordshow.

 

Door : Aviculture Europe en

Peter van den Top.

9 pagina’s - 980 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.  Deel 2.

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer : De Prachtduif, Turnhout (B), en Waalwijk (NL).

 

Door : Aviculture Europe en

Peter van den Top.

8 pagina’s - 790 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.  Deel 3.

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer : 89e Nationale Bondsshow BDGR en 44e Jeugd Bondsshow, ge­hou­den van 14 tot 16 december 2007 te Dortmund, Duitsland.

 

Door : Aviculture Europe.  Foto’s :

Dick Hamer en Simon van Leijen.

4 pagina’s - 335 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

top

 

top