AVICULTURE EUROPE

NEDERLANDS

DIGITAL MAGAZINE

ENGLISH

 

 

Februari 2012

|  Jaargang 8  |  update 1  |  16 artikelen  |

 

Info 2.gif 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI - 1

 

*

Duifmeneer hoe hoe

*

Kaki zilverpatrijs

*

Verrassende ontmoeting

*

Cor Meijer 95 jaar

*

BROEDEN van hoender-

en dwerghoendereieren

*

Workshop Duiven voor Kids

*

Rectificatie decembernr.

*

Boskalkoen

*

Kippen droger

*

Update duivenbeeldjes

*

NPA Grand National Filmpje

 

Bergeenden Filmpje

 

21 pagina’s - 1,26 Mb

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogen wij u voorstellen :

 

De Steller Kropper . . . 

 . . . en de Steller Kropper.

 

Deze titel is bedoeld om uw aandacht te vra­gen voor een serieus onder­werp. Het gaat hier volgens de stan­daard om twee ver­schil­lende krop­per­rassen, die de­zelfde oor­sprong heb­ben in het vroe­gere Silezië en Bohemen, maar die in de loop der jaren uit elkaar zijn ge­groeid.

 

Door : Aviculture Europe

11 pagina’s - 730 KB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

BUFF LEGHORNS, in veel

landen een zeldzaamheid.

 

Over de hele wereld komen we spo­ra­disch nog buff­kleu­rige Leghorns tegen en zien we ze in ver­schil­lende ver­schij­nings­vor­men / typen. Je mag ei­gen­lijk wel stellen dat het tijd wordt voor een grote in­ven­ta­ri­satie om er­achter te komen waar ze nog zijn en wie ze nog heeft.

 

Door : Arie van Bijsterveldt

12 pagina’s - 885 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

De gekapte Valkenet…

… bestaat nog steeds.

 

Dit artikel werd ons toege­zonden door Josip Pekanović uit Servië. Hij schreef ons zijn artikel in het Duits, maar hier­mee wer­den we wel even op het ver­keerde been gezet, omdat hij als ras­naam ‘Indianer’ gebruikte; een ras­naam die afwijkt van een ver­want ras in een aan­tal an­dere Euro­pese lan­den.

 

Door : Josip Pekanović (Servië)

5 pagina’s - 440 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWE CREATIES

OP DE noordshow 2012.

 

Elk jaar krijgen fokkers de ge­le­gen­heid om op de Bonds­show ‘veren’, onder­ge­bracht bij de Noordshow te Zuid­la­ren, nieuwe creaties - waar­on­der dit jaar de Serama - ter er­ken­ning in te zenden. Deze dieren worden door drie leden van de Standaard­com­mis­sie be­oor­deeld.

 

Door : Jogchum IJpma.

Serama verslag : Berta van der Meer

en Klaas Dillema.

10 pagina’s - 1,1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE

~ kippen voeren ~

 

Wat is goed voer? Met een hoog ei­wit­ge­halte, of juist minder hoog? Wat doet de me­las­se in het voer? Zijn de ‘vol­le­dige voe­ders’ in orde? Dan Honour zegt: doe wat het beste werkt bij jou, maar het kan nooit kwaad om te zien hoe an­de­ren het doen. Je kunt altijd eens iets nieuws uit­pro­beren en zien hoe dat bevalt.

 

Door : Dan Honour (USA)

4 pagina’s - 525 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontdek de Franse

tentoonstellingen.

 

Deel 5

 

Een bijdrage van Patrick Gonzales, de voor­zit­ter van de Franse Spe­ciaal­club voor de ori­gi­nele Ita­liaan­se Sier­dui­ven­ras­sen (Club Français des Pigeons d'Ori­gine Italien­ne CFPOI).  In deze afle­ve­ring de Shows in Sou­mou­lou, Saint Junien en Valence d’Agen.

 

Door : Redactie AE en

Patrick Gonzales (F)

6 pagina’s - 415 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE Sebastopol gans.

Deel 1.

 

Het is opmerkelijk dat de Sebastopol gans - toch echt een on­derschei­dend gan­zen­ras - zolang on­op­ge­merkt bleef door zowel reizigers als lief­heb­bers. Van 1886 tot de dag van van­daag is er slechts in vaag­heden ge­schre­ven over de eer­ste in­voer van de Sebas­topol ganzen.

 

Door : Jonathan M. Thompson (UK)

8 pagina’s - 480 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 sierduiven

op de FRIESCHE

sIERDUIVEN sHOW.

 

Wanneer je de duivenhal van de WTC Expo binnen­komt, valt direct op hoe ruim alles is op­ge­steld, mooie brede gan­gen tussen de kooien met in het mid­den­pad prach­tige nieuwe ruime volières.

 

Door : Wim Halsema en

Geert de Vries jr.

Foto’s : Henk Krans

16 pagina’s - 1,5 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

NEDERLANDSE

JAVAKRIELENFOKKERS

OP BEZOEK IN BELGIË.

 

Donderdagavond 8 december 2011 ver­trok­ken Gerrie Goorden, Adri Herm­sen en Willy Too­nen, met een kar vol met Java­krielen en andere die­ren (Brah­ma´s, Rijn­lan­ders en Lach­duif­jes) vanuit Ne­der­land naar de district­show in België, ge­hou­den bij de 40ste Klein­dier­ten­toon­stelling van ‘De Ster’ te Meeu­wen.

 

Door : Adri Hermsen (NL)

5 pagina’s - 520 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.

Deel 1.

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

Een verslag van de Deltashow (NL).

 

Door : Sytze de Bruine (NL)

16 pagina’s - 2 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.

Deel 2.

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

Beestenboel in Barneveld (NL).

 

Tekst : Marion Meerveld

Foto’s : Evert Meerveld

5 pagina’s - 775 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.

Deel 3.

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

De show van KDV Westland (NL).

 

Door : Aviculture Europe

8 pagina’s - 1250 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.

Deel 4.

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

Eerste gezamen­lijke Pluimvee & Sier­dui­ven Show, no­vem­ber 2011, in Veliko Tarnovo, Bulgarije.

 

Tekst en foto’s : Hristo Lukanov en

Petar Petrov

6 pagina’s - 665 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.

Deel 5.

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

All Game Show (UK), Martinishow en Eu­ro­pese Cauchois Show in Affligem (B).

 

Door : Aviculture Europe

6 pagina’s - 545 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Avi-geel.jpg