April 2007

Jaargang 3, nummer 2.

 

 

 

ALLERLEI -

April 2007.

 

Nieuws, wetenswaardig­heden en ad­ver­ten­ties van onze abonnees.

 

 

Klik hier om verder te lezen.

 

1,3 MB

 

 

 

 

 

Op bezoek bij Louïs Verelst.

 

Vandaag zijn we te gast bij Louis Ver­elst in Rijkevorsel, België, fokker van Sak­si­sche Schildduiven en een sier­dui­ven­man in hart en nieren. Voor Louïs is het houden van sier­dui­ven een passie geworden, of ei­gen­lijk een verslaving, waar hij zich vol­le­dig en met succes aan over­geeft.

 

 

Klik hier om verder te lezen.

 

Door : Nico van Benten

10 pagina’s - 900 kB

 

 

 

 

 

De Engelse Modena op de

Hauptsonderschau van de

Modenaclub Duitsland.

 

Met veel genoegen kijken de au­teurs terug op het bezoek aan deze Show en het exposeren van een aan­tal Engelse Modena’s, in een kwa­li­teit en een aantal zoals we als Mo­de­na-fokkers in Nederland maar wei­nig te zien krijgen.

 

 

Klik hier om verder te lezen.

 

Door : Gerard Simonis en

Het Koerhuis, Lunteren

6 pagina’s - 550 kB

 

 

 

 

 

DE BRESSE-GAULOISE.

Ruim 400 jaar oud en nog

springlevend.

 

Een Bresse is een simpele boe­ren­kip qua uiterlijk, gewoon een kip zoals iedereen die kent. Naast de be­kend­heid als vleeshoen was het vroe­ger ook een geroemde pro­du­cent van grote witte eieren. Maar het kan niet alleen het ras zijn wat de Bresse zo bijzonder maakt.

 

 

Klik hier om verder te lezen.

 

Door : Dirk de Jong

9 pagina’s - 730 kB

 

 

 

 

 

KIPPENREN.

 

Op bezoek bij Frits Meijers in Gras­hoek (NL). Frits fokt Redcaps. Dit heel bij­zon­dere en zeldzame ras was al jaren niet meer op onze ten­toon­stellingen aanwezig, maar Frits Meijer heeft ze recentelijk weer in de kooien gebracht, en zelfs in een heel redelijke kwaliteit !

 

 

Klik hier om verder te lezen.

 

Door : Elly Vogelaar

9 pagina’s - 900 kB

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE.

ZO TROTS ALS EEN PAUW.

 

Pauwen ... wie kent ze niet? Die prach­tige kleurrijke vogels met een in­druk­wek­kende staart die ze uit kun­nen vouwen tot een enorme waaier! Deze keer vertelt Monique over haar eigen ervaringen met het hou­den van Pauwen.

 

 

Klik hier om verder te lezen.

 

Door : Monique de Vrijer

8 pagina’s - 1 MB

 

 

 

 

 

KLEURSLAGEN GROTE

WYANDOTTEN IN DE

GEVARENZONE.

 

De grote Wyandotten baren ons zor­gen. Ze zijn erkend in 16 kleur­slagen, maar slechts 4 kleur­slagen mo­gen zich verheugen in het feit dat er meer dan 10 lief­heb­bers zijn die ze fokken.

 

 

Klik hier om verder te lezen.

 

Door : Jan Willem Hondelink

6 pagina’s - 700 kB

 

 

 

 

 

DUIVEN.

 

Deel 6a van de serie van Hein van Grouw is gewijd aan de verzorging van de Lachduif. De lachduif is een erg makkelijke vogel en er is geen ‘vaste gebruiksaan­wijzing' voor het hou­den, verzorgen en fokken. In dit ar­ti­kel worden dan ook slechts de be­lang­rijk­ste punten omtrent huis­ves­ting, voeding en ziekten ge­noemd.

 

 

Klik hier om verder te lezen.

 

Door : Hein van Grouw

5 pagina’s - 225 kB

 

 

 

 

 

KORT & BONDIG.

Een bundeling van drie

verrassende, korte artikelen.

 

1. Drentse Hoenders

Auteur: Hilbert Pater

 

2. Sekse-verklikker

Auteur: Jim Mullan (UK)

 

3. Uit de Kunst

Auteur:Nico van Benten

 

 

Klik hier om verder te lezen.

 

7 pagina’s - 540 kB

 

 

 

 

 

EUROPA SHOW 2006 LEIPZIG.

Deel 1.

 

Het was een show als geen ander en van een ongekend en schit­te­rend kaliber, met 52.800 be­zoe­kers, waarvan zo’n 40% uit het bui­ten­land kwam. Er waren 75.000 die­ren ingestuurd; ruim 31.000 sier­dui­ven en 19.000 hoen­ders, sier-en watervogels. Deel 1 : de duiven.

 

 

Klik hier om verder te lezen.

 

Door : Hennie Schwarz en

Mick Bassett

7 pagina’s - 1,2 MB

 

 

 

 

 

EUROPA SHOW 2006 LEIPZIG.

Deel 2.

 

Vervolg van het verslag van de Eu­ropa Show in Leipzig. Deel 2: de hoen­ders, sier- en watervogels.

 

 

Klik hier om verder te lezen.

 

Door : Ad Taks en Mick Bassett

7 pagina’s - 1,3 MB

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.

 

Trotse eigenaars, topdieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer de Provinciale Tentoonstelling van West- Vlaanderen in Brugge, en de Cochin Clubshow in Borg­horst, Duitsland.

 

 

Klik hier om verder te lezen.

 

Showverslag van Dirk de Jong

(Brugge) en Ardjan Warnshuis

(Borghorst).

8 pagina’s - 1 MB

 

 

 

 

top

 

top