Jaargang 2, nummer 5

Oktober 2006

Volume 2, number 5

 

U heeft Adobe Acrobat Reader nodig

om de artikels te lezen. Vragen ?

Gebruik de help knop.

 

You need Adobe Acrobat Reader

to read the articles. Questions ?

Use the help button.

 

 

 

ALLERLEI - Oktober 2006.

Nieuws, wetenswaardigheden en

advertenties van abonnees.

Klik hier om verder te lezen.

 

 

VARIOUS - October 2006.

News, miscellaneous and buy

and sell market.

Click here to read more.

 

 

 

 

 

Op bezoek bij Ton Brouwers

in St. Michielgestel.  Deel 1.

 

Vandaag zijn we te gast bij Ton Brou­wers; sier­duiven­fok­ker en –keurmeester, maar ook de secretaris van de Spe­ciaal­club voor de Krul­veer, Schmalkal­dener Moor­kop en Trom­mel­duiven.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

By : Nico van Benten

7 pages - 0,84 Mb

 

A visit at Ton Brouwers (NL).  Part 1.

 

Today’s visit is at Ton Brouwers; a fancy pigeon breeder and judge, and also the secretary of the Breeders’ Club of the Frillback-, Schmalkalden Moor­head and Trumpeter, which is celebrating its 50th Jubilee.

 

Click here to read more.

 

 

 

 

 

Op bezoek bij Ton Brouwers.  Deel 2.

 

Vanwege het 50-jarig Jubileum van de Neder­landse Speciaalclub voor de Krul­veer, Schmalkal­dener Moor­kop en Trommel­duiven, geven wij u een korte beschrijving van alle bij de club aan­ge­slo­ten rassen.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

By : Nico van Benten

7 pages - 1 Mb

 

A visit at Ton Brouwers (NL).  Part 2.

 

Because of the 50th Jubilee of the Dutch Breeders’ Club of the Frillback-, Schmal­kalden Moorhead and Trumpeter, we like to introduce to you the various breeds that are affiliated to this Club.

 

Click here to read more.

 

 

 

 

 

Op bezoek bij Ton Brouwers.  Deel 3.

 

Vervolg van de beschrijving van de rassen van de Nederlandse Spe­ciaal­club voor de Krul­veer, Schmalkal­dener Moor­kop en Trommel­duiven.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

By : Nico van Benten

8 pages - 1,2 Mb

 

A visit at Ton Brouwers (NL).  Part 3.

 

Further description of the breeds that are affiliated to the Dutch Breeders’ Club of the Frillback-, Schmalkalden Moorhead and Trumpeter.

 

Click here to read more.

 

 

 

 

 

50 jarig Jubileum.

Krulveer- en Trommelduivenclub.

 

Dick Hamer haalt herinne­ringen op over 50 jaar Krul­veerduiven en Trommel­duiven­fokkerij in Nederland.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

By : Dick Hamer

4 pages - 0,6 Mb

 

50 jarig Jubileum.

Krulveer- en Trommelduivenclub.

 

Dick Hamer memorises fifty years of Frill­back and Trumpeter breeds in The Ne­ther­lands.

 

Click here to read more.

 

 

 

 

 

KLEUREN KLASSEN VAN SIERDUIVEN.

 

Een hot item op dit moment in Zuid Afrika. Wanneer spreken we van ‘alle overige kleuren’ en wanneer van ‘mis­ge­te­kend­en’?

 

Klik hier om verder te lezen.

 

By : Jan Lombard

6 pages - 0,4 Mb

 

COLOUR CLASSES OF FANCY PIGEONS.

 

The issue of the moment in South Africa. The thin line between ‘Any Other Colour’ and ‘Mismarked’.

 

Click here to read more.

 

 

 

 

 

HET CHAAMS HOEN.

 

Dit oude Nederlandse ras raakte in de vergetelheid en werd zelfs met uitsterven bedreigd. Gelukkig neemt de populariteit van dit ras weer toe, vanwege de schoon­heid en ook vanwege de ‘smaak, want de exclusieve culinaire lijn van de ‘Chaamse Pel’ is inmiddels erkend door de International Ark Commission van Slow Food.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

By : Ad Taks

11 pages - 1,2 Mb

 

THE CHAAMS HOEN.

 

This historical Dutch breed was almost extinct, but some fanatic breeders succeeded to increase its popularity again, with great success! Today we can once more enjoy the Chaams Hoen, not only their beauty but their taste as well, because the exclusive, culinary line of the breed, known as Chaamse Pel, is recognised by the Inter­national Ark Commission of Slow Food.

 

Click here to read more.

 

 

 

 

 

KIPPENREN - Deel 1.

 

Op bezoek bij Joop Hageman in Didam, die al jarenlang porseleinkleurige Sabel­poot­krielen fokt. De porseleinkleur is de oudste en meest bekende kleurslag bij de Sabel­poot­krielen. Het is een drie­kleu­rige variëteit; een van de fraaiste kleuren die men zich denken kan.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

By : Elly Vogelaar

7 pages - 0,7 Mb

 

CHICKENRUN - Part 1.

 

A visit at Joop Hageman in Didam, who is a well known Dutch breeder of the Mille­fleur Booted Bantam. The Mille­fleur is the oldest and most popular colour; maybe the most fascinating of all of the Bantams.

 

Click here to read more.

 

 

 

 

 

KIPPENREN - Deel 2.

 

In deel 2 vertelt Joop Hageman over zijn nieuwe interesse: de Lachduifjes. Hij heeft ze momenteel in wel 12 ver­schil­lende kleurslagen en de foto’s geven u een beeld van de kwaliteit.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

By : Elly Vogelaar

5 pages - 0,5 Mb

 

CHICKENRUN - Part 2.

 

In part 2 the other ‘passion’ of Joop: the Barbary (Ringneck) Dove. At the moment there are 12 colour varieties in his aviaries and the photos give a good view of the quality of the birds.

 

Click here to read more.

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE.

 

Ditmaal over worminfec­ties;  de soorten wormen waar kippen het meest mee in aan­raking komen, de behan­deling en ook uit­leg waarom lukraak ontwormen niet altijd zo zinvol is.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

By : Monique de Vrijer

9 pages - 1 Mb

 

CONCERNING POULTRY.

 

This times the ins and outs of worm infes­tation and also why at random wor­ming is not always the right thing to do.

 

Click here to read more.

 

 

 

 

 

DE KALKOEN.

Oorsprong, Verspreiding

en Hybridisatie.

 

Eerste deel van “Een verza­me­ling van his­to­rische feiten en opmerkelijke we­tens­waar­digheden over kalkoenen”.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

By : Theo Philipsen

4 pages - 0,4 Mb

 

 

THE TURKEY

Origin, Distribution

and Hybridisation.

 

Part one of “An anthology of historical facts and re­mark­able tales about tur­keys”.

 

Click here to read more.

 

 

 

 

 

DE AUSTRALISCHE KUIFDUIF.

 

Deze duif met zijn opvallende spitse, bijna recht opstaande kuif, komt oor­spron­kelijk uit Australië. Het zijn eigen­aar­dige en zeer actieve duiven die uiter­mate geschikt zijn voor beginnende lief­heb­bers.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

By : Wilfried Lombary & Greg Davies

6 pages - 0,5 Mb

 

THE AUSTRALIAN CRESTED PIGEON.

 

This widely known pigeon is a native of Australia and is typified by its thin upright crest. These particularly active pigeons are well-suited for the novice pigeon keeper and fancier.

 

Click here to read more.

 

 

 

 

 

Een bundeling van twee bijzondere korte artikelen:

- De Kerkuil (Tyto alba) door Theo van de Mortel (NL) en Mick Bassett (D).

- From Russia with love, De Orloff, door Colin Clark (keurmeester, Engeland).

 

Klik hier om verder te lezen.

 

7 pages - 1 Mb

 

A collection of two short extraordinary articles:

- The Barn Owl (Tyto alba) by Theo van de Mortel (NL) and Mick Bassett (D).

- From Russia with love, The Orloff by Colin Clark (poultry judge from Great Britain).

 

Click here to read more.

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.  Deel 1.

 

Trotse eigenaars, topdieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer uit Au­stra­lië: De Canberra Annual Show 2006 en de Clubdag 2006 van de Barne­vel­der­club.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

6 pages - 1 Mb

 

THE ACE OF THE SHOW.  Part 1.

 

Proud owners, top animals and striking breed products. This time from Australia: The Can­ber­ra annual Show 2006 and form Holland: The Barnevelder Breeders’ Club Show 2006.

 

Click here to read more.

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.  Deel 2.

 

Trotse eigenaars, topdieren en in het oog lo­pen­de fokprestaties. Dit keer een ver­slag uit Groot Brittannië: De Great York­shire Show, de grootste jaarlijkse show van de regio.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

5 pages - 0,9 Mb

 

THE ACE OF THE SHOW.  Part 2.

 

Proud owners, top animals and striking breed products. This time from Great Britain: The Great Yorkshire Show 2006; the region's largest annual rural and far­ming event.

 

Click here to read more.

 

 

 

 

 

top