AVICULTURE EUROPE

NEDERLANDS

DIGITAL MAGAZINE

ENGLISH

 

 

Oktober 2011

|  Jaargang 7  |  update 5  |  15 artikelen  |

 

Led groen.gif    Led groen.gif

 

 

image002.jpg

 

 

KORT ALLERLEI - 1

 

*

Kuiken krijgt filmrolletje in

‘Nova Zembla

*

Marans en hun eieren,

altijd iets speciaals

*

Moeder en kinderen

*

NL versie Geneticaboek weer

beperkt voorradig

*

Tentoonstellingskalender

2011/2012

*

Promotie voor de Mooiste Shows

in Europa

 

20 pagina’s - 1,8 Mb

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

IN MEMORIAM

RAMON AMENOS I COS

 

Op vrijdag 23 september jl. overleed op 56-jarige leeftijd Ramon Amenos. Hij was een legen­darische Spaanse fok­ker, be­stuur­der en organi­sator van de Spaan­se Klein­dier­sport.

 

Door : Aviculture Europe

1 pagina - 50 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

EEN BEZOEK AAN

MICHAEL VICTOR

 

Mick Bassett ging op hok­bezoek bij Michael Victor, een duiven­lief­heb­ber uit het dorp Riedlingen (Duits­land). Michael fokt Oez­beek­se Tui­me­laars en Tad­zjiekse Tuime­laars in diver­se kleu­ren, plus Agaran Tuime­laars in geel­zil­ver ge­band. De Agaran en de Tad­zjiekse wor­den ge­bruikt als voed­ster­duif voor de Oez­beekse.

 

Door : Mick Bassett (Duitsland)

7 pagina’s - 1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

BUFF LEGHORNS

AL VEERTIG JAAR

MIJN SPECIALITEIT

 

In de eerste bestaansjaren (1890 - 1910) van de buff­kleurige Leg­horns was er zo­veel inte­resse om een goede buff Leghorn te maken, dat er ver­bluf­fende vor­de­ringen wer­den ge­maakt in een kort tijds­bestek. Op pluim­vee­shows kon men klas­sen van meer dan 200 grote buff Leghorns aan­treffen. Mon­mouth Farm won 5 keer op rij (1909 - 1913) “Beste toom” met hun Buff Leghorns. Zelf begon ik met buff Leg­horns van Marcus David­son’s fok­stam. Toen ik hem vroeg waar zijn eer­ste die­ren van­daan kwamen, zei hij: van Mon­mouth Farm in 1912. Dat is nu 100 jaar geleden.

 

Door : Dan Honour (USA)

7 pagina’s - 850 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

HET CULTURELE ERFGOED

VAN TUNESIË met name de

SIERDUIVENGESCHIEDENIS

 

Onder bovenstaande titel zag ik enkele ja­ren terug op een Fran­se klein­dier­ten­toon­stel­ling een poster, waarop een vier­tal oor­spron­kelijke Tune­sische sier­duiven­rassen ston­den afge­beeld die inte­res­sant genoeg waren om me er ver­der in te ver­die­pen en er hierbij be­kend­heid aan te geven.

 

Door : AE, met dank aan

Mohamed Naceur Mahjoub

5 pagina’s - 320 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

De geschiedenis van de

domesticatie van de

ZWAANGANS

(Anser cygnoides)

in het Westen - Deel 3

 

Dit artikel is de laatste uit een serie van drie delen. De schrij­ver hoopt dat deze her­zie­ning van de bewijs­stuk­ken met be­trek­king tot de twee vormen van Azia­tische Gan­zen - de Chinese en de Afri­kaanse - zal bij­dra­gen aan een beter inzicht aan­gaan­de het mys­terie rond hun eerste ver­schij­nen in de Eu­ro­pese en Ameri­kaanse pluim­vee­we­reld.

 

Door : Jonathan M. Thompson (UK)

12 pagina’s - 760 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

RASSEN VAN DE

ENGELSE ‘DOWNS’

 

De ‘Downs’ hebben een lange historie; archeo­logische vond­sten dateren uit het Neo­lithicum. Tot het mid­den van de 20e eeuw was scha­pen­hou­derij het be­lang­rijkste mid­del van be­staan voor de be­wo­ners. Een aan­tal hoen­der- en een­den­rassen (en zelfs een dui­ven­ras) heb­ben hier hun oor­sprong.

 

Door : Mick Bassett & het Team van AE

14 pagina’s - 1,24 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontdek de Franse

tentoonstellingen

Deel 3

 

Een bijdrage van Patrick Gonzales, de voor­zit­ter van de Franse Spe­ciaal­club voor de ori­gi­nele Ita­liaan­se Sier­dui­ven­ras­sen (Club Français des Pigeons d'Ori­gine Ita­lienne CFPOI).

 

In deze aflevering de Shows in Peri­gueux, Montig­nac, Mont­luçon en Ma­za­met.

 

Door : Redactie AE en

Patrick Gonzales (F)

5 pagina’s - 415 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE

- Kippenaids -

 

Van het Chicken Anemia Virus, ofwel CAV, had ik tot 2010 nog nooit ge­hoord. Helaas is mijn ken­nis be­tref­fende dit virus nu rede­lijk op peil. Om an­de­re hob­byfok­kers voor deze ziekte met ramp­zalige ge­vol­gen te be­hoe­den, heb ik aan de bel ge­trok­ken. Om­dat ik een ge­wo­ne fok­ker ben en dus niet alles weet van dier­ziek­ten en het op grond daar­van niet juist vind om daar­over te publi­ceren, heb ik Dr. J.A. de Wit, wereld­wijd ge­res­pec­teerd pluim­vee im­muno­loog bij de Gezond­heids­dienst voor Die­ren in Deventer ge­vraagd mijn arti­kel te corri­geren.

 

Door : Cor Tensen en Sigrid van Dort

7 pagina’s - 785 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

CASTILIAANSE HOENDERS

en GANECA

 

Het zwarte Castiliaans hoen is een van onze meest be­ken­de hoen­der­ras­sen. Dit zeer oude Spaanse ras is niet al­leen be­kend in Spanje, maar in heel Euro­pa. Deze bekend­heid hielp om be­hal­ve in Spanje ook aan­han­gers te krij­gen in Enge­land, Oosten­rijk, Duits­land, enz. Door mid­del van dit arti­kel wil­len de leden van GANECA hun ken­nis delen met ie­dereen die meer wil weten over dit ras en de fokkerij.

 

Door : José Luis Yustos (Spanje)

6 pagina’s - 450 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

NATIONALE

CHAMPIONSHIP SHOW

KAAPSTAD - ZUID AFRIKA

 

De stad Kaapstad sponsorde de NFPA show van 2011. Dit is de tweede keer in de sierdui­vengeschiedenis dat een stad partner en sponsor wordt van een Sierduiven Show. Zij maakten het voor ons mogelijk om een van de beste Nationale Kampioen­schap Shows in Kaapstad organiseren.

 

Door : Yassiem Khan (Zuid Afrika)

9 pagina’s - 1,1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer : een ver­slag van de sier­dui­ven op de Kem­pen­show in Olen (B).

 

Door : Piet Steeman (B)

7 pagina’s - 1,2 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer : Hoen­ders op de EXPOPAS Show in jan. 2011 in Suceava, Roemenië.

 

Door : Bobo Athes (Roemenië)

5 pagina’s - 630 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer : Sier­dui­ven op de Natio­nale Show van de VDT (Sier­dui­ven Bond van Duits­land) in november 2010 in Erfurt.

 

Door : Sytze de Bruine (NL) en

Mick Bassett (D)

12 pagina’s - 1,4 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

top