AVICULTURE EUROPE

NEDERLANDS

DIGITAAL MAGAZINE

Nederlandse uitgave ISSN: 1871-6865

ENGLISH

 

 

December 2013

|  Jaargang 9  |  update 6  |  18 artikelen  |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORJAARSBEURS

PROFFSPORT

 

Zaterdag 01 maart en

zondag 02 maart 2014

 

  

 

 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI - 1

 

*

Breekbaar

*

Zwitserse duiven

*

Russische & Spaanse

Schone

*

Winterslaap

*

5e Europese Australorp

show

*

Vogeltaart maken

*

Voor de kerstvakantie

*

Advertenties voor

showseizoen 2013/2014

 

16 pagina’s - 2,36 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

DE ENGELSE KROPPER

& DWERGKROPPER

 

De Engelse Kropper kan bo­gen op een lang en roemrijk verleden. Reeds in 1735 werd dit ras be­schreven. De oor­sprong zou bestaan uit een krui­sing van een Hor­se­man met een Hol­land­se Krop­per. Het ras heeft zich in de loop der tijd over de hele we­reld ver­spreid, doch de ba­ker­mat ligt, zoals de naam al doet ver­moe­den, in En­ge­land.

 

Door : Harrie Kruize (NL)

8 pagina’s - 710 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

Marans FOKKERIJ

 

De Marans is een levendig hoen en toch ver­trou­we­lijk van aard, vroeg­rijp en mak­ke­lijk op te fok­ken. De die­ren die ik had in mijn stam waren - zeker voor een show­ras! - goe­de leg­gers, 5 ŕ 6 eieren in de week kon­den ze een hele tijd vol­hou­den. De win­ter­leg is ook goed, vooral als er enige extra licht­uren ge­ge­ven wordt. De ei­schaal is zeer don­ker rood­bruin.

 

Door : Freddy Bettink (NL)

9 pagina’s - 1,78 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

KERSTVERHAAL VAN EEN BESTUURDER

 

Dit verhaal is niet gebeurd, maar het is wel waar. Na min­stens 10 ac­tie­ve ja­ren in het be­stuur van een gro­te na­tio­na­le ten­toon­stel­ling te heb­ben mee­ge­draaid, kan ik u wel iets over mijn kerst­er­va­rin­gen ver­tellen.

 

Door : Nico van Benten (NL)

2 pagina’s - 365 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

RAPANUI HOENDERS

 

Op 5 April 1722, Eerste Paas­dag, an­ker­de de Ne­der­land­se kapi­tein Jacob Rog­ge­veen z’n schip de ‘Tien­hoven’ voor het ei­land Rapa Nui (Paas­ei­land). Het roest­kleu­rige ei­land was be­dekt met droog gras en mo­no­li­thi­sche ste­nen hoof­den. De enige land­die­ren wa­ren de di­ver­se soor­ten kip­pen, ieder met een eigen ken­mer­kende naam.

 

Door : Christine Heinrichs en

Kermit Blackwood (USA)

14 pagina’s - 1,6 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

Is onze sierduivenhobby

op z’n retour?

 

Dit jaar laat het aantal inge­zon­den sier­dui­ven op de Fran­se na­tio­nale ten­toon­stel­lin­gen een dui­de­lijke da­ling zien. Op­mer­ke­lijk is dat het aan­tal in­ge­zon­den sier­dui­ven, die voor­heen in aan­tal steeds het groot­ste wa­ren, nu lang­zaam aan voor­bij wor­den ge­gaan door het aan­tal in­ge­zon­den hoen­ders.

 

Door : Robert Ripaldi (FR)

3 pagina’s - 460 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

1e Europese

Barnevelder Show

 

Op de 1e Europese show voor Bar­ne­vel­ders, ge­hou­den op 8 en 9 no­vem­ber op de Gal­li­nova Show in Bar­ne­veld, wer­den 323 Bar­ne­vel­ders en 456 Bar­ne­vel­der­krie­len in­ge­schre­ven. De in­ge­zon­den die­ren kwa­men uit Ne­der­land, Duits­land, Oos­ten­rijk en Tsje­chië. Alle in Eu­ro­pa er­ken­de kleur­sla­gen wa­ren op deze show ver­te­gen­woor­digd.

 

Door : Jan Schaareman (NL)

9 pagina’s - 1,5 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI - 2

 

*

Pauwhen onder de tafel

*

Foto’s Frieslandshow 2013

*

Witte goudpel hen

*

Showfoto’s Szczecin/Polen

*

Mooi of Lekker?

*

Vakantiefoto’s

*

Tentoonstellingskalender

seizoen 2013/2014

*

Laatste advertenties voor

showseizoen 2013/2014

 

20 pagina’s - 1,9 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

DE KERSTWENS VAN

EEN PAVLOFF HEN

 

Mijn naam is Greta. Ik ben een Pavloff hen en woon in Engeland. Onze stam is de stam van Komov. Ooit waren er veel Pavloff stam­men in Rus­land, maar die zijn ver­dwe­nen, jam­mer ge­noeg. Slawa Komov vond onze stam en zette die weer op de kaart. Mis­schien zijn er toch nog meer, maar dat weet ik niet.

 

Door : Frank Bridgland (UK)

4 pagina’s - 320 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

Open Air Show

 

Op zondag 22 september jl. or­ga­ni­seer­den de “Vrien­den van de Show Ra­cer Oden­wald” (Duits­land) in de ten­toon­stel­lings­ruim­te van de Pluim­vee­club van Bie­be­rau een jong­die­ren­dag on­der lei­ding van Volker Lortz. Dit jaar wer­den de die­ren ge­keurd vol­gens het Ame­ri­kaan­se sys­teem.

 

Door: Friedel Bossmeyer (DE)

4 pagina’s - 1,35 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

Doornikse krielen

 

Ongeveer 15 jaar geleden vroeg een fok­ker uit de buurt van Breda om en­ke­le goud Bra­kel­kriel­tjes. Ik wist dat hij Door­nikse krie­len had; deze wa­ren me en­ke­le ja­ren er­voor op­ge­val­len op de ten­toon­stel­ling in Gent. Dus kreeg ik in ruil en­ke­le Door­nikse krie­len. Wat op­valt bij Door­nik­se krie­len is dat er geen een het­zelf­de is.

 

Door : Jan Schaareman (NL) en

Pierre Sadaune (FR)

10 pagina’s - 1,15 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

Frans Kampioenschap van de Modena

 

De Engelse Modena is een kipduif uit de groep vorm­dui­ven, dat wil zeg­gen dat de vorm doet den­ken aan een kip. Naar de Ita­liaan­se her­komst van dit ras, on­der­schei­den we drie te­ke­ning­va­rië­tei­ten, de Schiet­ti, voor één­kleu­rig, de Gaz­zi voor de ek­ster­te­ke­ning en de Mag­nani voor veel­kleu­rig. De to­ta­le ver­schei­den­heid aan kleu­ren bij dit ras be­hoort tot de aller­groot­ste.

 

Door : Patrick Gonzales (FR)

16 pagina’s - 1,6 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

Een verslag van een sier­dui­ven­trip naar de Fili­pijnen - de be­ziens­waar­dig­he­den en de show in Ma­nil­la.

 

Door : Jan Lombard (ZA)

5 pagina’s - 445 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

Jongdierenavond EZHSV, oktober

2013 in het Klein­die­ren­cen­trum in

Den Haag.

 

Foto’s : Jos van Dorp (NL)

3 pagina’s - 900 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Leicester County Show, Juli 2013,

Engeland.

 

Verslag : Rhona Duncan

Foto’s : Rupert Stephenson en

Tim Daniels (UK)

6 pagina’s - 1,24 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 4

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

Deense Tuime­laars Club, Jaar­ver­ga­de­ring en Jong­die­ren­dag, sep­tem­ber 2013 in Fries­land.

 

Foto’s : Wim Halsema (NL)

4 pagina’s - 585 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 5

 

Jaarlijkse Clubdag van de NSODC, de Ne­der­land­se Sus­sex, Or­ping­ton en Dor­king Club, sep­tem­ber 2013 in Tiel.

 

Foto’s : NSODC

4 pagina’s - 1,5 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

Avi-geel.jpg