Oktober 2007

Jaargang 3, nummer 5.

 

 

 

 

ALLERLEI -

Oktober 2007.

 

Nieuws, wetenswaardig­heden en ad­ver­ten­ties van onze abonnees.

 

37 pagina's - 2 MB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

Op bezoek bij

Herman Vloedgraven.

 

Vandaag zijn we te gast bij Herman Vloed­graven in Luttenberg. Deze Brün­ner Kropper lief­hebber was mij spe­ciaal voor een bezoek aan­be­vo­len door de secre­taris en  penning­mees­ter van de Speciaalclub voor de Brünner Kropper. Herman heeft al zo´n 20 jaar de Brünner Kropper op zijn hok.

 

Door : Nico van Benten

9 pagina’s - 517 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

De Langvoorhoofd Tuimelaar.

 

Een aantal jaren terug vertrok Leo Hulst, bekend fokker van de En­gel­se Lang­voorhoofd Tuimelaar en te­vens sierduivenkeurmeester, naar Span­je. Al in 1950 had hij be­lang­stelling  voor de kortsnavelige dui­ven­rassen. In deze bijdrage van Leo leest u over hoe het allemaal be­gon en de huidige stand van za­ken in Spanje.

 

Door : Leo Hulst

6 pagina’s - 282 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

DE KLEUR VAN DE

RHODE ISLAND RED.

 

Er is de afgelopen 40 jaar enorm veel vooruit­gang geboekt in de Ne­der­landse fokkerij van de Rhode Is­land Red. Graag wil ik de kleur van on­ze Reds eens uitge­breid be­schrij­ven, van kop tot staart, en com­pleet met tips voor de fokkerij.

 

Door : Rem Koster

9 pagina’s - 561 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

KIPPENREN.

Het Pluimvee van W.I.K. Eppegem.

 

De redactie was welkom voor een be­zoek aan een drietal fokkers van de Belgische Vereniging Willen Is Kun­nen te Eppegem; een gelegen­heid die we niet voorbij lieten gaan, want in deze vereniging wordt een zeer grote verscheiden­heid aan pluim­vee­rassen gefokt, o.a door Wil­ly en Kris Borgers en Jean de Don­der.

 

Door : Elly Vogelaar

8 pagina’s - 914 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE.

 

Vooral in de warme maanden van het (na)jaar kunnen kippen   pok­ken krijgen. Pokken worden ver­oor­zaakt door een virus dat tot de groep Avipoxvirus be­hoort en we­reld­wijd voor komt. Kippen van alle leef­tij­den en rassen zijn gevoelig voor dit virus.

 

Door : Monique de Vrijer

4 pagina’s - 317 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

KALKOENEN.

Deel 4-slot.

 

Laatste deel van een verzameling van his­tori­sche feiten en opmerke­lij­ke we­tens­waar­dig­heden over kal­koe­nen. Tekst en de afbeeldingen zijn verzorgd door Theo Philipsen.

 

Door : Theo Philipsen

8 pagina’s - 572 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

Sier- en Watervogels van

W.I.K Eppegem.  Deel 1.

 

Willy en Kris Borgers vergezelden ons de hele dag en al was alles per­fect uitgestippeld, het viel toch niet mee om binnen het tijdschema te blijven, doordat we steeds te lang bleven kijken bij de indrukwek­ken­de collecties van de drie fok­kers. Hier een verslag van de wa­ter­vogels.

 

Door : Elly Vogelaar

5 pagina’s - 948 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

Sier- en Watervogels van

W.I.K Eppegem.  Deel 2.

 

Achilles De Reijs en Jean De Don­der fokken beiden ook diverse sier­vo­gels. We besluiten het verslag van dit bijzondere bezoek aan de fok­kers van W.I.K. Eppegem met  een reportage over siervogels, o.a. de fazanten van Jean De Donder.

 

Door : Elly Vogelaar

5 pagina’s - 908 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

SIERDUIVEN HOUDEN.

- een nieuwe serie -

 

Er is al heel wat geschreven over wat je wel en wat je vooral niet moet doen bij het houden van dui­ven. Dit zijn vooral wat praktische ad­viezen, geleerd in de afgelopen 50 jaar; niet altijd ‘we­ten­schap­pelijk’ en niet altijd ‘volgens het boek­je’, maar het werkt! In deel 1: Huis­vesten, verzorgen en voeding.

 

Door : Mick Bassett

8 pagina’s - 731 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

KORT & BONDIG.

Een bundeling van drie

verrassende, korte artikelen.

 

1. Kunstenaars in de hobby.

     Auteur: Nico van Benten.

 

2. Zilver Barnevelders ?

     Auteur: Elly Vogelaar.

 

3. Op bezoek bij Guy Delpech in

     Frankrijk.

     Auteur: Nico van Benten

 

12 pagina’s - 671 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.

Deel 1.

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer pluimvee op de Driffield Show en de Tockwith Show, plus de Club­show van de Zuid- en Oost-Eu­ro­pese Tuime­laar fokkersclub op de Oneto.

 

Door : Maureen Hoyle en

Colin Clark (UK shows) en

Fred Weinreder

8 pagina’s - 628 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.

Deel 2.

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer een laatste blik op de sier­dui­ven op de Europashow in Leipzig plus de Nationale Show van Zuid A­fri­ka.

 

Door : Mick Bassett (Leipzig) en

Jan Lombard (Zuid-Afrika)

7 pagina’s - 940 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.

Deel 3.

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer: 1 september, een topdag voor pluim­vee­liefhebbers in Barneveld. In deze uitgave alvast verslag van 2 van de Shows die hier vandaag ge­hou­den werden: De Serama Club Show en de Brahma Clubdag.

 

Door : Monique de Vrijer

8 pagina’s - 1,5 MB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

top

 

top