December 2007

Jaargang 3, nummer 6.

 

 

 

 

ALLERLEI -

December 2007.

 

Nieuws, wetenswaardig­heden en ad­ver­ten­ties van onze abonnees.

 

1,8 MB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

Het is Feest in Den Haag.

 

De Vereniging van Valenciana­fok­kers vierde haar 60-jarig jubi­leum met een pre­sen­tatie van hun ras, waar­bij de Valenciana Kropper voor het eerst werd ge­toond in twee klas­sen, namelijk de show- en de vlieg­klasse. Aansluitend bezoch­ten we 2 fokkers van dit ras; Chiel Jung­slager  en Ben Moll.

 

Door : Nico van Benten

11 pagina’s - 700 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

De Oud Hollandse Kapucijn.

 

De Oud Hollandse Kapucijn is een spraak­makend ras en behoort tot de meest populaire Nationale sier­dui­ven­rassen in Nederland en daar­buiten. De inzet van heel veel en invloedrijke mensen uit het roem­rijke verleden van de spe­ciaal­club hebben daar zeker aan bij­ge­dragen. Het ras behoort tot de groep structuurduiven en heeft zijn po­pu­lariteit te danken aan z’n vita­liteit en een aantrekkelijke pre­sen­tatie.

 

Door : Nico van Benten

13 pagina’s - 840 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

VECHTHOENDERS IN RUSLAND.

 

Na jarenlang beloven was het ein­delijk zover, dat we onze belofte zou­den waarmaken en gevolg zou­den geven aan de uitnodiging van on­ze Russische vrienden Kon­stan­tin Ticipidis Dibighev en Alex Ivanov. Al­hoe­wel mijn interesse vooral naar vechthoenders uit­gaat, was ik toch ook zeer onder de indruk van ge­wel­dig mooie Pavlova baard­kuif­hoenders en de Yurlov Langkraaier.

 

Door : Willem van Ballekom

7 pagina’s - 760 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

KIPPENREN.

 

Al is de Rijnlander ooit gefokt als su­per-nutras, sterk en goed be­stand tegen koud klimaat en met een zeer goede leg, bij mij staat hij hoog in het rijtje van mooiste show­rassen. Met veel plezier ging ik dan ook op bezoek bij A.F.G.J. Bardoel in Escharen; een ervaren en zeer en­thou­siaste fokker van Rijn­lan­ders en Rijnlan­der­krielen.

 

Door : Elly Vogelaar

8 pagina’s - 660 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE.

 

Ondanks dat wij zelf veel liever lek­ker warm binnen bij de kachel zit­ten, zit ons pluimvee prima buiten, lek­ker warm in hun eigen donzen dek­bedje. En mocht het echt een he­le koude winter worden, waarin het langere tijd vriest dat het kraakt, en wit ziet van de sneeuw dan ko­men ze, met onze tips en voor­be­rei­din­gen, prima de winter door.

 

Door : Monique de Vrijer

7 pagina’s - 1040 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

MOOIE EENDEN.

 

Eenden hebben een heel positieve uit­straling; voor veel mensen zijn een­den dan ook ‘die vrolijke bees­ten met die grote platvoeten’. Zou dit komen door die fraaie, zachte vor­men? Alles is bij eenden na­me­lijk fraai afgerond. Of zou dit komen door hun op het land vaak wat on­be­hol­pen manier van voort­be­we­gen, met hun typische wag­ge­len­de gang?

 

Door : Dirk de Jong

8 pagina’s - 715 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

SIERDUIVEN HOUDEN.

 

Er is al heel wat geschreven over wat je wel en wat je vooral niet moet doen bij het houden van dui­ven. Dit zijn vooral wat praktische ad­vie­zen, geleerd in de afgelopen 50 jaar, niet altijd ‘we­ten­schap­pe­lijk’ en niet altijd ‘volgens het boek­je’, maar het werkt !  In deel 2: Een ras kiezen.

 

Door : Mick Bassett

6 pagina’s - 700 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

VOETBEVEDERING.

 

Bij diverse sierhoender­rassen is voet­bevedering een indrukwekkend on­der­deel van het totaal­beeld, of dat nu bij een Ukkelse Baardkriel is of een Brahma of Cochin. Andere ras­sen hebben weer een heel an­der type voetbevedering, zoals bij­voor­beeld de Marans, Faverolles en Croad Langshans; deze hebben veel minder voetbevede­ring. De vol­gen­de tekst gaat voornamelijk over de twee reuzenrassen waarbij de voet­bevede­ring een kenmerkende en hoog gewaardeerde ras­ei­gen­schap is: namelijk de Brahma en de Cochin.

 

Door : Bobo Anthes

9 pagina’s - 775 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

TUSSEN KUNST EN KIP.

 

Binnen het NHDB bestuur leeft de ge­dach­te om in 2008 ter ge­le­gen­heid van het 40 jarig jubileum een aan­tal bijzondere zaken te or­ga­niseren. In dit stukje laten wij u zien hoe het idee geboren werd om de le­den het komend jaar verrassen met iets heel speciaals. Geen be­ker, medaille of oorkonde; die zijn weliswaar prachtig, maar dit keer moest het iets heel exclusiefs zijn.

 

Door : Ad Taks

3 pagina’s - 250 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

INTERNATIONALE COCHIN DAG

2007.

Mensen - Dieren - Herinneringen.

 

Terwijl ik dit schrijf zit ik in de trein terug naar Roemenië, gebruikma­kend van deze mogelijk­heid om wat in­druk­ken op te schrijven nu ze nog vers zijn (en blij dat ik iets te doen heb tijdens deze reis van meer dan 40 uur en 2500 km…). En zouden de herinneringen vervagen, dan heb ik toch nog zo’n 300 foto’s om me­zelf te bewijzen dat ik er echt ge­weest ben !

 

Door : Bobo Ahtes

6 pagina’s - 530 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

KORT & BONDIG.

Een bundeling van drie

verrassende, korte artikelen.

 

1. Waar viert Jopie Jopie

    Kerstfeest ?

    Auteur : Elsbeth Eisma.

2. Canadese Duivenringen.

    Auteur : Jan Lombard.

3. Russisch Baardhoen.

    Auteur : Bernard Hanskamp.

 

8 pagina’s - 510 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.  Deel 1.

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer het verslag van de Zij­de­hoen­club­show en Javaclubdag.

 

Door : Monique de Vrijer, de PR van

de Javaclub en Dirk de Jong.

7 pagina’s - 1,2 MB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.  Deel 2.

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer een verslag van de Midden Ve­lu­we Show in Apeldoorn.

 

Door : Peter van den Top

6 pagina’s - 1,4 MB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.  Deel 3.

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer: De Clubshow van de Spe­ciaal­club van de  Iberische Sier­duiven SIS in Den Haag.

 

Door : Nico van Benten

4 pagina’s - 450 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

top

 

top