Februari 2011

|  Jaargang 7  |  update 1  |  12 artikelen  |

 

 

 

 

 

 

 

Virtueel Sierduivenkampioenschap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.jpg

 

 

KORT ALLERLEI - 1

 

*

Marans gekozen als

Fraaiste hoen van de Show.

*

Broedkalender.

*

De Baroen: Het broedseizoen

gaat weer beginnen.

*

Weer twee digitale historische

pluimveeboeken beschikbaar

voor Aviculture Europe.

*

De Mittelhauser duif.

*

Europese Brahmashow.

*

Agenda 2012.

 

8 pagina’s - 370 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

02.jpg

 

 

125 jaar

Short Faced Tumbler Club

 

De Engelse Kort Voorhoofd Tuimelaar Club viert dit jaar haar 125-jarig be­staan. De club werd in 1886 opge­richt in de Globe Tavern, een open­bare gele­gen­heid in Fleet Street in Londen, door een groep van Kort Voor­hoofd Tui­me­laar liefhebbers. Enige grote namen in de ge­schie­denis van de Kort Voor­hoofd Tui­me­laar Club zijn de heren Esquilant en Fulton, die beiden Kort Voor­hoofd Tui­me­laar fokker wa­ren.

 

Door : Jim Mullan (UK)

7 pagina’s - 425 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

03.jpg

 

 

De Andalusiër

 

De Blauwe Andalusiër is een van de oud­ste Spaanse ras­sen. Het ras is inge­deeld bij de me­diterrane rassen; groot, sierlijk en slank. Het meest op­val­lende ken­merk is de fraai ge­zoom­de blauw­grij­ze beve­dering. Fei­telijk zijn de blauwe Andalusiërs van tegen­woor­dig na­kome­lingen van een groep kip­pen die in het midden van de negen­tiende eeuw naar Enge­land wer­den geëx­por­teerd van uit Jerez de la Frontera, Spanje.

 

Door : Debby Roorda (B)

13 pagina’s - 860 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

04.jpg

 

 

MIJN VERZAMELING

 

Als we het over een ‘duivenver­za­me­ling’ hebben, is onze eerste gedachte Karl-Heinz Sollfrank in Neurenberg, die de grootste verza­meling van dui­ven-gere­lateerde voor­wer­pen heeft in zijn Duiven Museum. Vergeleken bij an­de­ren heb ik maar een kleine verza­me­ling. Maar het is op­val­lend hoe­veel dui­venfok­kers net als ik allerlei ‘dui­ven­dingen’ verza­melen en ik hoop dat mijn ver­haal hun be­lang­stelling heeft.

 

Door : Scott Sharp (UK)

7 pagina’s - 1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

05.jpg

 

 

Ull de Maduixa (Catalaans)

Ojo de Fresa (Spaans)

 

Een Catalaans vliegduifras met een

lange en wijd vertakte historie.

 

Na 1992, toen de contac­ten met Span­je via de Ne­der­landse Spe­ciaal­club voor Ibe­rische Sier­dui­ven­rassen (de SIS) be­hoor­lijk op gang waren ge­ko­men, viel deze duif ons op door zijn ge­lijke­nis met de Ne­der­landse Val­kenet, de Engelse Barb, de Duitse India­ner en de Franse Polonais. Met als groot­ste on­der­scheid het formaat.

 

Door : Aviculture-Europe

7 pagina’s - 740 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

06.jpg

 

 

De Aylesbury eend

 

Van de Aylesbury eend is met zeker­heid vast te stellen dat zij van origine af­kom­stig is uit de ge­lijk­namige vallei, die deel uitmaakt van het ten noord wes­ten van Londen gele­gen graaf­schap Bucking­hamshire. Al rond 1765 wer­den hier grote con­cen­traties Ayles­bury een­den aan­getrof­fen. De Ayles­bury vallei was een ideaal oord voor het kwe­ken van deze eend.

 

Door : Kenneth Broekman

6 pagina’s - 320 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

07.jpg

 

 

DE GIER DUIF

 

De Gier is een ras waar de Fransen trots op zijn. Het geeft hun een echt Natio­naal gevoel; dit ras hoort bij het volk, met z’n spe­ci­fieke allure qua type en aparte kleur­slagen. Deze duif is eer­der ele­gant dan mas­sief, het is een goede vlie­ger, plant zich goed voort en voert z’n jon­gen buiten­gewoon goed.

 

Door : Aviculture-Europe

10 pagina’s - 740 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

08.jpg

 

 

OVER PLUIMVEE

-  Paring en bevruchting -

 

Een optimale bevruchting verkrijgen is bij veel rassen een probleem. Ieder jaar weer zijn er veel fokkers die kla­gen dat de fok­resul­taten tegen­vallen. Een goed begrip van het natuur­lijke paar­ge­drag bij kip­pen kan de fokker hel­pen om aan de hand van hun gedrag in de hok­ken te beoor­delen of de vrucht­baar­heid goed, gemid­deld of slecht zal zijn.

 

Door : Greg Davies (Australië) en

Paul Cuypers (BE)

7 pagina’s - 860 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

09.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties.

 

Deze keer : Een verslag van de duiven op de Delta Show.

 

Door : Sytze de Bruine

10 pagina’s - 1,1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

10.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties.

 

Deze keer : Een fotoverslag van DE PAJOTTEN­LANDERS Show in Affli­gem België.

 

Door : Dirk de Jong

4 pagina’s - 645 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

top