December 2006

Jaargang 2, nummer 6.

 

 

 

ALLERLEI -

December 2006.

 

Nieuws, wetenswaardig­heden en ad­ver­tenties van onze abonnees.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

23 pagina’s-1 MB

 

 

 

 

Op bezoek bij Combinatie

‘The Pigeon’.

 

Vandaag zijn we te gast bij Gré San­ders en Herbert Vleeming in Zeve­naar; twee bijzondere sierduiven­fok­kers die meer dan 30 verschillende ras­sen voor langere of kortere tijd heb­ben gefokt. Meestal was dit be­doeld als les­materiaal voor de sier­duiven­keur­mees­ter­examens van Gré.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

Door: Nico van Benten

8 pagina’s - 1,4 MB

 

 

 

 

 

CAUCHOIS,

fokken en showen.

 

Om een goed resultaat te behalen, zul­len wij onze dieren in optimale con­ditie willen tentoonstellen. Maar straks moe­ten we er vooral voor zorgen dat onze fokdieren in topconditie (gezond en goed gere­cupe­reerd van de voor­bije tentoon­stellingen) op een ge­schikt hok rustig kunnen fokken.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

Door: Filip Vierstraete

8 pagina’s - 730 kB

 

 

 

 

 

De Parel onder de Orpingtons.

 

Met de buff-zwartgezoomde Orpington kwam in de zeventiger jaren een kleur­slag te voorschijn die binnen de kort­ste keren op stormachtige wijze het hart van de fokkers veroverde. Dat had de schepper Jobst von Veltheim nooit kun­nen dromen!

 

Klik hier om verder te lezen.

 

Door: Helmut Demler

7 pagina’s - 500 kB

 

 

 

 

 

KIPPENREN.

 

Op bezoek bij Koen van Ouwenhuysen in Gierle (B), een jonge fokker die  Marans­krielen fokt in diverse kleur­sla­gen. Hij steekt niet onder stoelen of ban­ken wat zijn lievelings­kleur is: “Het fok­ken van blauw goudhalzig Marans­krie­len is mijn grote droom”. Die kleur­slag is nog niet erkend.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

Door: Elly Vogelaar

7 pagina’s - 630 kB

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE.

 

Kerstmis is geen tijd om te praten over nare ziektes of infec­ties, dus daar­voor in de plaats de waar ge­beur­de liefdesgeschie­denis van de Zijde­hoentjes Herman en Mihoen, op on­na­volg­bare wijze opgetekend door Mo­nique.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

Door: Monique de Vrijer

4 pagina’s - 350 kB

 

 

 

 

 

De Wilde Eend.

 

De wilde eend is de wilde stamvorm van alle tamme eendenrassen, met uit­zon­de­ring van de Muskuseend. In de vlucht zijn ze mak­kelijk te iden­tifi­ceren aan de lange hals en de paar­se spie­gel op de ver naar ach­teren ge­plaat­ste vleu­gels.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

Door: Elly Vogelaar

7 pagina’s - 900 kB

 

 

 

 

 

Cochins en Brahma’s

in Roemenië.

 

U hebt vast nog niet veel gehoord over pluim­vee­fok­kers in Roemenië. Toch zijn er in dit land ook heel wat mensen die hun vrije tijd, geld en energie ste­ken in het fokken van sier­pluimvee.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

Door: Bobo Athes

7 pagina’s - 650 kB

 

 

 

 

 

DUIVEN.

 

Deel 5a van deze serie van Hein van Grouw is gewijd aan het gedrag van de Lach­duif. Voor de liefhebber is het be­lang­rijk om het normale gedrag van zijn vogels te kennen, om zo te kunnen be­grij­pen waarom een duif op een be­paal­de ma­nier reageert.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

Door: Hein van Grouw

8 pagina’s - 280 kB

 

 

 

 

 

Clubdag Nederlandse Speciaalclub

van de Ringslager, Smijter en het

Speelderke.

 

De ca. 60 meegebrachte duiven van de­ze bijzondere rassen  bezorgden de  aan­wezige leden een fantas­tische dag.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

Door: Nico van Benten

4 pagina’s - 800 kB

 

 

 

 

 

UITBLINKERS,

Deel 1.

 

Trotse eigenaars, topdieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer uit Ne­der­land: de Clubdag van de Bra­hma Club en de Java Club, en een foto­verslag uit Eastleigh, Engeland.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

7 pagina’s - 1 MB

 

 

 

 

 

UITBLINKERS,

Deel 2.

 

Trotse eigenaars, topdieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer de ROYAL ADELAIDE SHOW, September 2006 (Australië) en de Deutsche Jung­geflü­gel­schau 2006 Hannover.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

9 pagina’s - 1 MB

 

 

 

 

 

UITBLINKERS,

Deel 3.

 

Trotse eigenaars, topdieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer de Clubshow van de SIS (Speciaalclub voor Iberische Sier­duivenrassen); Ju­bi­leum­show van de 100-jarige vere­ni­ging NUT & SPORT Woerden; Sier­dui­ven­show Zuid Neder­land SZN 2006 en de Wintertentoonstelling van DVV Zoe­ter­meer.

 

Klik hier om verder te lezen.

 

6 pagina’s - 780 kB

 

 

 

 

 

top