image001.jpg

 

AVICULTURE EUROPE

 

DIGITAL MAGAZINE

 

 

 

|  Jaargang 14  |  februari 2018  |  UPDATE  |  Volume 14  |  February 2018  |

       

 

 

1 

 

image004.jpg

ALLERLEI - deel 1a

Met nieuws en wetenswaardigheden.

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

image007.jpg

VARIOUS - part 1a

News and miscellaneous.

 

Vinkje 02.gif  Click here to read more.

 

 

 

 

2 

 

image004.jpg

1600 MODENA’S

Wist u dat de Modena voor komt in 333 mo­ge­lijke kleur­com­bi­na­ties? Verslag van de Euro­pese Modena show in Oe­ding (DE).

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

image007.jpg

1600 MODENAS

Did you know in the Modena there are 333 different colour varieties? Report of the European Modena Show in Oe­ding (DE).

 

Vinkje 02.gif  Click here to read more.

 

 

 

 

3 

 

image004.jpg

822 JAVAKRIELEN

Dit fraaie, kleine krielhoen is in vele lan­den be­kend, al heeft toch ieder land een eigen inter­pre­tatie van dit ras.

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

image007.jpg

822 ROSECOMB BANTAMS

This proud, alert and graceful bantam is known world­wide, although the dif­fe­rent coun­tries have their own in­ter­pre­ta­tion of this breed.

 

Vinkje 02.gif  Click here to read more.

 

 

 

 

4 

 

image004.jpg

DE RASSEN VAN DE

SCHOONHEIDSPOSTDUIVEN

CLUB

Leer aan de hand van dit artikel de ver­schil­len en over­een­kom­sten ken­nen.

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

image007.jpg

THE BREEDS OF THE

BEAUTY HOMER PIGEON

CLUB OF THE

NETHERLANDS

Read and learn about their differences and similarities.

 

Vinkje 02.gif  Click here to read more.

 

 

 

 

5 

 

image004.jpg

NIEUWS van GANECA

Vrienden van het Zwarte Castiliaanse Hoen.

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

image007.jpg

NEWS from GANECA

Friends of the Black Castilian Chicken.

 

Vinkje 02.gif  Click here to read more.

 

image024.jpg

LAS CASTELLANAS

NEGRAS

CAMPEONAS DE ESPAÑA 2017

Ganeca arrasa

 

Vinkje 02.gif  Haga clic aqui para leer.

 

 

 

 

6 

 

image004.jpg

DE SIERDUIVENRASSEN

VAN NORD-PAS-DE-CALAIS

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

image007.jpg

THE PIGEON BREEDS

OF NORD-PAS-DE-CALAIS

 

Vinkje 02.gif  Click here to read more.

 

LES RACES PIGEON

DU NORD PAS DE CALAIS

Par: Yvon Castien, Avifede, et ENRx,

France.

 

Vinkje 02.gif  Cliquez ici pour lire l'article.

 

 

 

 

Halszkaraptor escuillieikopiekopie.jpg

7 

 

image004.jpg

ALLERLEI - deel 1b

Met ook de fokkersadvertenties.

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

image007.jpg

VARIOUS - part 1b

with also,the Buy & Sell Market.

Free adverts from our readers.

 

Vinkje 02.gif  Click here to read more.

 

 

 

 

8 

 

image004.jpg

OVER PLUIMVEE -

Noordelijke Pluimveemijt

en wat je er aan kunt doen.

Met dank aan

Professor Bradley A. Mullens (USA)

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

image007.jpg

CONCERNING POULTRY

Northern Fowl Mite

and what to do about it.

With thanks to

Professor Bradley A. Mullens (USA)

 

Vinkje 02.gif  Click here to read more.

 

 

 

 

9 

 

image004.jpg

DE CLUBSHOW VAN DE

HOLLANDSE

KRIELENFOKKERS CLUB

Een leerzaam verslag van keur­mees­ters Jan Voets en Aalt van der Streek, met foto’s van Ger Brouwer.

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

image007.jpg

THE CLUB SHOW OF THE

DUTCH BANTAM CLUB NL

Learn more about this breed, with help of Judges Jan Voets and Aalt van der Streek. Photos by Ger Brouwer.

 

Vinkje 02.gif  Click here to read more.

 

 

 

 

10 

 

image011.jpg

CAUCHOIS - Züchten

und Ausstellen

Dieser Artikel ist jetzt auch auf Deutsch ver­füg­bar.

 

Vinkje 02.gif  Klicken Sie bitte hier zum lesen.

 

image004.jpg

CAUCHOIS - Fokken

en showen

Eerder gepubliceerd in ons de­cem­ber­num­mer van 2006.

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

image007.jpg

CAUCHOIS-Breeding

and Showing

Originally posted in the December is­sue of 2006.

 

Vinkje 02.gif  Click here to read more.

 

 

 

 

Bresse5a copy.jpg

11 

 

image011.jpg

DAS BRESSE GAULOISE

HUHN

Mehr als 400 Jahre alt und noch im­mer spring lebendig! Dieser Artikel ist jetzt auch auf Deutsch verfügbar.

 

Vinkje 02.gif  Klicken Sie bitte hier zum lesen.

 

image004.jpg

DE BRESSE GAULOISE

Meer dan 400 jaar oud maar nog spring­levend! Eer­der ge­pu­bli­ceerd in ons okto­ber­num­mer van 2013.

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

image007.jpg

THE BRESSE GAULOISE

More than 400 years old but still alive and kicking! Originally posted in the Oc­to­ber issue of 2013.

 

Vinkje 02.gif  Click here to read more.

  

 

 

 

12 

 

image004.jpg image007.jpg image011.jpg image020.jpg

BELGISCHE KRIELEN FES­TIJN ~ BELGIAN BANTAMS FES­TI­VI­TY ~ FESTIVAL DER BEL­GI­SCHE ZWERG­HÜH­NER ~ FESTIVAL DES VO­LAILLES NAINES BELGES

4 November 2017

 

Photos: Jan Schaareman (NL)

 

Bantams

 

Vinkje 02.gif  Klik hier   -   Click here.

 

 

 

 

13 

 

image004.jpg image007.jpg image011.jpg image020.jpg

DOMESTIC WATERFOWL

CLUB CHAMPIONSHIP

SHOW (UK)

15th October 2017

 

Photos: Rupert Stephenson

Text: Mike Hatcher

 

Waterfowl

 

Vinkje 02.gif  Klik hier   -   Click here.

 

 

 

 

14 

 

image004.jpg image007.jpg image011.jpg image020.jpg

DELTA SHOW

10-11-12 November 2017

in Middelburg (NL)

 

Foto’s: Sytze de Bruine

 

Pigeons - duiven

 

Vinkje 02.gif  Klik hier   -   Click here.

 

 

 

 

15 

 

image004.jpg image007.jpg image011.jpg image020.jpg

Show van de

PAJOTTENLANDERS

in AFFLIGEM (BE)

24-25-26 November 2017

 

Photos: Jan Schaareman (NL)

& Dirk de Jong (NL)

 

Poultry - pigeons-waterfowl

 

Vinkje 02.gif  Klik hier   -   Click here.

 

 

 

 

16 

 

image004.jpg image007.jpg image011.jpg image020.jpg

WEST BRABANT SHOW

3-4-5 November 2017

in Sint Willebrord (NL)

 

Photos: Sytze de Bruine

 

pigeons

 

Vinkje 02.gif  Klik hier   -   Click here.

 

 

 

 

 

Avi-geel.jpg