Juni 2011

|  Jaargang 7  |  update 3  |  15 artikelen  |

 

 

 

image003.jpg

 

 

KORT ALLERLEI - 1

 

*

Plastic uit kippenveren

*

Goed bevallen

*

De haan in de klokkentoren

*

Oosterse Meeuw

*

Serama Kleuren, nieuw boek

*

Digitale Watervogelbond

*

Nogmaals de Goolee duif . .

 

18 pagina’s - 1,1 Mb

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image010.jpg

 

 

De Duiventorens

van het Franse

Departement de Tarn

 

Aviculture Europe kreeg toe­stemming voor publicatie van deze schitte­rende pre­sen­tatie over Franse dui­ven­torens.

 

Let op: het is een groot bestand, dus het downloaden kan wat langer duren.

 

Door : AE / Yves Tonnelier

45 pagina’s - 2,8 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image015.jpg

 

 

BULGAARSE

PLUIMVEE RASSEN

Deel 2

 

Een vervolg op het artikel in april. Nu staan de rode Staro Zagora kip, de Nova Zagora bronskalkoen en de witte Ben­kovs­ki gans in de spot­lights.

 

Door : Hristo Lukanov (Bulgarije)

6 pagina’s - 610 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image017.jpg

 

 

EEN DUIVENPRESENTATIE

 

22 September 2010 mocht ik een dui­ven­pre­sen­tatie geven met le­vende die­ren en een video op de Flo­rida Sheriffs Youth Ranch in Safety Harbor, Florida. Er is geen mooiere manier om de hob­by te pro­mo­ten.

 

Door : Bill Burnside (USA)

2 pagina’s - 145 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image021.jpg

 

 

BROEDEIEREN VERZENDEN

 

Het is duur om levende kippen te ver­sturen. En de con­trac­ten tussen de lucht­vaart­maat­schap­pijen en de post­dien­sten lijken ook niet altijd even stipt te wer­ken. Het ver­zenden van broed­eieren is vaak de enige manier om aan nieuw bloed te komen.

 

Door : D.J. Honour (USA)

3 pagina’s - 170 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image025.jpg

 

 

ANCONA’s

seizoen 2010/2011

 

Als hoen is de Ancona nu lang­za­mer­hand zeld­zaam ge­worden. Het lijkt er sterk op dat de Mid­del­landse Zee­ras­sen hele­maal uit de mode zijn geraakt. De Anda­lusiër en Minorca zijn als be­lang­rijke his­to­rische ras­sen hele­maal met een lan­taarn te zoe­ken. De kwa­liteit van de he­den­daagse Neder­landse Ancona is goed te noemen; beter dan 25 tot 30 jaar geleden. Maar er zijn gewoon te weinig lief­heb­bers.

 

Door : Bernard Hanskamp

5 pagina’s - 935 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image029.jpg

 

 

Ontdek de Franse

tentoonstellingen

 

Een bijdrage van Patrick Gonzales, de voor­zitter van de Franse Speciaalclub voor originele Italiaanse Sier­dui­ven­ras­sen (Club Français des Pi­geons d'Ori­gine Ita­lienne CFPOI). In deze eer­ste afle­vering een kijkje op de jaar­lijkse EXPO Avicole in Bergerac.

 

Door : Redactie AE en

Patrick Gonzales (F)

3 pagina’s - 220 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image044.jpg

 

 

CHIBI & TOSA CHIBI

 

In het Friese dorp De Wes­tereen, houdt Bert Santema zich bezig met de fok­rich­ting Chibi en Tosa-Chibi. Beide ras­sen zijn in ons land nau­we­lijks be­kend en zeer zeld­zaam. Zowel de Chibi als de Tosa-Chibi heb­ben over­een­kom­sten met de in Europa veel be­ken­dere Ko-Shamo. Ook in Japan, het land van oor­sprong, zijn ze veel zeld­zamer dan de Ko Shamo.

 

Met dank aan Bert Santema

5 pagina’s - 390 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image046.jpg

 

 

LENTE - EN ENIGE

GEDACHTEN OVER DE

NIEUWE GENERATIE

 

Een artikel over duiven en hun op­groei­en­de jongen.

 

Door : Mick Bassett (D)

7 pagina’s - 890 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image048.jpg

 

 

(Anser cygnoides)

in het Westen

Deel 2

 

In zijn boek Water Birds (1805), laat Bewick blij­ken dat hij bekend was met meer dan één vorm van de 'Zwaan­­gans'. Maar de ver­war­ring begint pas echt als William Turton M.D. in 1806 drie va­rian­ten pre­sen­teert van de "Chi­nese Gans."

 

Door : Jonathan M. Thompson (UK)

14 pagina’s - 720 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image050.jpg

 

 

OVER PLUIMVEE

-reuk en smaak-

 

In een van de eerdere afleveringen schre­ven we over ge­hoor en ge­zicht, maar hoe zit het met de an­dere zin­tui­gen bij kip­pen? U heeft vast wel eens ge­merkt dat uw kip­pen be­paal­de din­gen lek­ker­der vin­den dan andere en u af­ge­vraagd of ze kun­nen rui­ken of proe­ven waar de aan­ge­bo­den lek­ker­nij uit be­staat.

 

Door : Redactie AE

5 pagina’s - 730 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image052.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer een ver­slag van de hoen­ders op de Kem­pen­show (B).

 

Door : Piet Steeman

5 pagina’s - 705 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image054.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer sier­duiven op de jaar­lijkse show van de Irish Flying & Fancy Pigeon Society.

 

Tekst : John Fitzgerald (Ierland)

Foto’s : Thomas Hellmann (D)

4 pagina’s - 190 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image056.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer de Champion Show 2011 in Nieu­we­gein - hoenders en algemeen.

 

Foto’s : Dirk de Jong en Wilma Taks

7 pagina’s - 765 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

top