Augustus 2008

Jaargang 4, nummer 4.

 

 

 

 

 

ALLERLEI.

Augustus 2008.

 

Nieuws, wetenswaardig­heden en ad­ver­ten­ties van onze abonnees.

 

1,5 MB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

Op bezoek bij

3 duivenfokkers (NL)

 

Met Hennie Schwarz, de be­ken­de sier­dui­ven­keurmees­ter en ge­waar­deerd medewerker van Aviculture Eu­ro­pe, gingen we op stap voor een bezoek bij drie sierduiven­fok­kers in West-Friesland (kop van Noord Holland) en Friesland. Drie fok­kers, ieder met hun eigen ver­haal en andere sier­dui­venrassen. Het eerste bezoek was bij Joop Lo­ge­mann in Enkhuizen, vervolgens Cor Meijer in Zwaagdijk Oost en ten­slot­te Tabe Kooistra in Leeu­warden.

 

Door : Nico van Benten

14 pagina’s - 910 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

De Damascener

 

De Damascener is een prachtige vorm­duif. Vast staat dat dit ras zeer oud is en meerdere ornithologen heb­ben het ras dan ook in het ver­le­den be­schre­ven. Dat ge­beur­de niet altijd op dezelfde manier; er was zelfs wel sprake van donkere ogen en een crèmeachtige veer­kleur. Een ander noemde dit ras de wit­te variant van de Barb (Val­ke­net). Daarnaast noemde men het ras Mohammed en werd het met enige mystiek om­geven. Pas eind 19e eeuw werd het ras in Engeland on­der de naam Damascener voor de eerste keer op een tentoon­stel­ling inge­zon­den, nadat men dit ras uit Turkije had geïmporteerd.

 

Door : Nico van Benten

10 pagina’s - 520 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

NAAKTHALS HOENDERS

 

Dit ongebruikelijk uitziende kip­pen­ras is wereldwijd popu­lair maar over hun ontstaans­geschiedenis was en is men het nog steeds niet he­le­maal eens. Het ontbreken van exac­te in­for­matie over de oor­sprong (of ten­min­ste hun aankomst in Eu­ro­pa) maakt het nog moeilijker om het ontstaan van dit ras op te hel­deren. Daarbij komt nog dat hun bij­zon­dere verschij­ning, en dan voor­al de ei­gen­schap die het ras de naam ‘Naakt­hals hoen­ders’ geeft, leid­de tot wel heel vreemde ver­on­der­stel­lin­gen.

 

Door : Bobo Athes (RO)

7 pagina’s - 810 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

KIPPENREN

 

Hoewel Gerrit Markvoort uit Bath­men al jarenlang topfok­ker is en pre­sent op vele shows, had ik hem ei­gen­lijk nog nooit persoonlijk ont­moet. We waren blijkbaar nooit op de­zelf­de tijd op dezelfde plaats. Dus ik keek er echt naar uit om Ger­rit te bezoeken en zijn mooie Hol­land­se hoenders en Friese Hoen­ders eens te bewon­deren. En het werd weer zo’n dag om in te lijsten.

 

Door : Elly Vogelaar

10 pagina’s - 800 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE

Kopje koffie, haan ?

 

Het is al meerdere fokkers op­ge­val­len dat de kamvorm invloed heeft op het gedrag van de kippen. Als u fok­ker bent van rozekammige ras­sen als Sebright, Hollands hoen, Wy­an­dotte, Javakrielen etc. en u er­vaart verminder­de vruchtbaarheid bij uw dieren, dan weet u na het lezen van dit artikel waarom dat zo is en dat het niet aan u ligt en dat er wei­nig aan te doen is.

 

Door : Sigrid van Dort

9 pagina’s - 780 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

SIERDUIVEN HOUDEN

Deel 6

 

Er is al heel wat geschreven over wat je wel en wat je vooral niet moet doen bij het houden van dui­ven. Dit zijn vooral wat praktische ad­vie­zen, geleerd in de afgelopen 50 jaar, niet altijd ‘weten­schap­pe­lijk’ en niet altijd ‘volgens het boek­je’, maar het werkt ! In deel 6: Se­lec­teren.

 

Door : Mick Bassett

7 pagina’s - 500 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

DE LATIJNSE BENAMINGEN IN

DE SIERDUIVENWERELD

 

De laatste jaren krijgen de Bel­gi­sche sier­dui­ven­lief­heb­bers vaak ver­zoe­ken vanuit de Arabische lan­den, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en China met de bedoeling sierduiven naar ginds te verkopen en te ex­por­teren. Wat te vrezen was, gebeurde ef­fec­tief. De douane- of andere dien­sten van de betrokken landen kenden de geldende naam van het be­tref­fend sier­dui­ven­ras niét en een in­voer­ver­gun­ning af­le­ve­ren voor een on­be­kend iets kon moei­lijk.

 

Door : Robert Markey (B)

9 pagina’s - 480 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

DE VIRGINIAKWARTEL

 

Kwartels zijn kleine hoender­ach­tigen. Het verschil tussen haan en hen is goed te zien, niet alleen door ge­drag en houding, maar meestal ook door de verschillen in kop­kleur en/of tekening. Over het algemeen heb­ben de hanen een scherpe zwart­wit­te koptekening en laten de hen­nen een stemmig bruin zien. In dit artikel zullen we de Virginische boom­kwartels eens uitgebreid on­der de loep nemen.

 

Door : Dirk de Jong

7 pagina’s - 550 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer : De Martinishow december 2007.

 

Door : Rikus Hagenau

8 pagina’s - 780 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer: De Nationale Show van Bel­gië in Geel.

 

Door : Dirk de Jong

8 pagina’s - 1,3 MB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer: De hoenders en dwerg­hoen­ders op AVICORNI december 2007 en het 25 jarig jubileum van de Fran­se Hoen­der Club.

 

Door : Aviculture Europe

9 pagina’s - 1,65 MB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

top

 

top