Februari 2008

Jaargang 4, nummer 1.

 

 

 

 

 

 

 

ALLERLEI.

Februari 2008.

 

Nieuws, wetenswaardig­heden en ad­ver­ten­ties van onze abonnees.

 

1,5 MB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

Op bezoek bij

Cees Schoonenberg.

 

Dit bezoek is op de eerste plaats bedoeld als een eerbetoon aan iemand die ontzettend veel voor de liefhebberij heeft gedaan en nog doet. Deze sympathieke Brabander heeft zich o.a. bijzonder ingezet voor de Oud-Hollandse Kapucijn, de Duitse Modena en de Nonduif, alle drie rassen die wereldwijd een grote belangstelling en veel aan­han­gers tellen.

 

Door : Nico van Benten

7 pagina’s - 420 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

De Oud-Duitse Ekstertuimelaar.

 

Dit ras wordt in de heden­daagse Duitse dui­ven­literatuur ge­noemd als “een van de oudste Duitse dui­ven­rassen”. In een poging om de geschiedenis ervan terug te lezen in de oude boe­ken van de grote Ne­der­landse duiven­kenner C.A.M. Spruijt, moest ik helaas vast­stellen dat er over dit toch opmerkelijke ras, weinig tot niets is geschreven.

 

Door : Nico van Benten

11 pagina’s - 540 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

DE SUMATRA.

 

Oorspronkelijk komen de Sumatra hoen­ders van de Indone­sische Sunda eilanden. Ze behoren tot de oudste vechthoen­rassen en hun in­vloed is in veel ver­schil­lende vech­terras­sen terug te vinden, hoewel er over het precieze ontstaan nog spe­cu­la­tie heerst.

 

Door : Wanda Zwart

6 pagina’s - 550 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

KIPPENREN.

 

Dat kippen houden geen saaie hob­by is, bewijst Henk Meijers in Groes­beek. Bij zijn kippen dook een zeldzame genetische factor op, in dit geval de dun-factor. Volgens Henk kun je met deze factor in elke kleur­slag het zwart vervangen door bruin, net zoals blauw dat kan. Er is nog geen enkele kleurslag in onze hoen­derstandaard beschreven met deze bruine kleur.

 

Door : Elly Vogelaar

9pagina’s - 830 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE.

 

Naast de dagelijkse verzorging van onze kippen, is het ook zaak om ze regelmatig in handen te nemen en ze dan eens extra goed te bekijken. Net als bij ons groeien de nagels van kippen gewoon door. En soms kunnen veren, net als haren, best eens in een ‘beter model’ geknipt wor­den. Deze keer daarom aan­dacht voor de nagels, snavels, spo­ren, en andere knipwerk­zaam­he­den die onze kippen soms nodig heb­ben.

 

Door : Monique de Vrijer

7 pagina’s - 630 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

HET OPFOKKEN VAN GANSJES.

 

Als iemand ganzen wil gaan hou­den wordt hem of haar meestal aan­ge­raden om met volwassen gan­zen te beginnen. Ik ben echter van mening dat de aanschaf van een aantal baby gansjes dé manier is om over en weer kennis te ma­ken. Deze innemende wezen­tjes pas­sen zich snel aan en zijn mak­ke­lijk groot te brengen.

 

Door : Denise Moss

6 pagina’s - 910 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

SIERDUIVEN HOUDEN.

Deel 3.

 

Er is al heel wat ge­schreven over wat je wel en wat je vooral niet moet doen bij het houden van dui­ven. Dit zijn vooral wat praktische ad­vie­zen, geleerd in de afgelopen 50 jaar, niet altijd ‘we­ten­schap-pelijk’ en niet altijd ‘volgens het boek-je’, maar het werkt! In deel 3 : Dui­venrassen en hun  tem­pe­ra­ment.

 

Door : Mick Bassett

13 pagina’s - 740 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

RONDJE NEDERLAND.

 

Op verzoek van Dominique Har­mant, de voorzitter van de Franse spe­ciaal­club voor Tuime­laar- en Hoog­vliegrassen en Thomas Hell­mann, de Duitse duivenfotograaf, werd met de redactie van dit blad een rondje Nederland gemaakt, langs fokkers van enkele speciale Ne­der­landse sierduivenrassen. Dit artikel is slechts een korte im­pres­sie van een boeiende dag, waar véél meer over te vertellen valt, zoals bijvoorbeeld de ras­be­spre­kingen, maar die houdt u van ons tegoed.

 

Door : Aviculture Europe

7 pagina’s - 430 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

GOUD VAN OUD.

 

Op onze shows zien we veel te wei­nig overjarige hoenders en dwerg­hoen­ders, dieren dus die ouder zijn dan 1 jaar. Zelfs de prachtige Noord­show is in feite haast een jong­dieren­show; je moet zoeken naar overjarigen. Maar uit een oog­punt van welzijn, imago van de hob­by, kosten en blijvende kwaliteit van onze dieren is overjarig een must.

 

Door : Bernard Hanskamp

4 pagina’s - 300 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

AVICORNI SHOW.

Opening.

 

De Avicorni show was door de nieu­we opzet en de nieuwe locatie, een beproeving voor de orga­ni­sa­tie. Het veel grotere aantal dieren kost­te de nodige impro­visatie, qua in­de­ling, kooien­opbouw en auto­ma­tisering. Maar het is juist door dit soort pro­blemen dat een orga­ni­satie groeit; de onder­linge band wordt hechter en de samenwerking beter.

 

Door : Aviculture Europe

8 pagina’s - 630 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

AVICORNI SHOW.

De duiven op de Bondsshow.

 

Een fotoreportage van de prijs­win­naars op deze N.B.S. Bondsshow van seizoen 2007-2008.

 

Nico van Benten en Dick Hamer.

9 pagina’s - 490 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.

Deel 1.

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer de verslag van de Cochin club­dag in Tiel, en de provinciale shows van Merelbeke en Brugge.

 

Peter van den Top en Dirk de Jong.

8 pagina’s – 910 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.

Deel 2.

 

Enige teamleden van Aviculture Eu­ro­pe waren uitge­no­digd om te komen keuren op het Nationaal Kampioenschap van de Spanje in Castropol, Asturias. Dit is een alge­meen verslag van deze show; een foto­verslag van de Spaanse hoen­der- en duivenras­sen volgt in ons volgende nummer.

 

Door : Elly Vogelaar

5 pagina’s - 530 KB

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

top

 

top