AVICULTURE EUROPE

NEDERLANDS

DIGITAL MAGAZINE

ENGLISH

 

 

December 2011

|  Jaargang 7  |  update 6  |  15 artikelen  |

 

 

 

 

image005.gif

KORT ALLERLEI - 1

 

*

De perfecte manier

*

Bagadetteschedel

*

Hoe groot is groot

*

10 Belgische Krielhoenders

*

Tom Moss’ foto presentatie

*

Turkse tortel of lachduif

*

Onze oude kalkoen

*

Ierland’s trots

*

Kerstwens

*

Tentoonstellingskalender

2011 / 2012

*

Promotie voor de Mooiste

Shows in Europa

 

22 pagina’s - 1,5 Mb

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.gif

DRIE STEIGER-

EN STELLERKROPPER

FOKKERS

 

Een drieluik over de drie bestuurders van de Steiger- en Steller Kropper Club: Adrie Klink, Voorzitter; René van de Westerlo, Secretaris-Penning­mees­ter en Henk Sandmann, Com­mis­sa­ris. De Club werd in 1975 op­ge­richt onder de naam Stei­ge­rkrop­per­club. In 2002 werd de Steller­krop­per op­ge­no­men en aan de naam van de club toe­ge­voegd. On­langs is ook de Tsje­chische Stel­ler Krop­per aan de Club­ras­sen toe­ge­voegd.

 

Door : Aviculture Europe

18 pagina - 1,1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.gif

FAYOUMI KIPPEN

 

De Fayoumi, in Egypte bekend als de Bigawi, is een uniek, levend stukje his­to­rie. Ze zijn ont­staan op het kruis­punt van de bloei­en­de be­scha­vin­gen van Zuid-Azië, Afrika en het Nabije Oosten en weer­spie­gelen de cul­tu­rele uit­wisse­ling tussen de groot­heden in de oud­heid. Hun voor­ouders zeil­den mee op de han­dels­sche­pen en wer­den mee­ge­no­men over land met legers en kara­vanen.

 

Door : Christine Heinrichs en

Kermit Blackwood (USA)

11 pagina’s - 1MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.gif

EEN KERSTGESCHENK

 

Vorig jaar werd het Europees Kam­pioen­schap van de Carrier ge­hou­den in Noord-Frank­rijk met dui­ven uit ver­schil­lende delen van ons con­tinent, alle­maal top­pers bij elkaar. Van ver­schil­lende kan­ten hoor­de ik later dat het zeer de moeite waard was en dat het niveau van de inge­zonden vogels heel erg hoog lag. Vol­gen­de keer ook maar heen dacht ik toen, want je baalt toch wel een beetje als je er niet bij was en die ver­ha­len later leest of hoort.

 

Door : Jan Buurmeijer (NL)

4 pagina’s - 1,2 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.gif

DUIVENKUNST

UIT ZUID-AFRIKA

 

Een paar jaar geleden werd onze plaat­se­lijke sier­dui­ven­club uit­ge­daagd om eens wat unieke ere­prijzen te be­den­ken voor de show. Een van onze leden bracht kleine dui­ven­beeld­jes mee op onze ver­ga­de­ring en vroeg of we mis­schien zoiets kon­den toe­ken­nen als ere­prijs voor onze win­naars. Ik be­keek zijn beeld­jes eens goed en dacht dat ik mis­schien zelf zoiets zou kun­nen ma­ken.

 

Door : Jan Lombard (ZA)

3 pagina’s - 265 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.gif

OVER PLUIMVEE

verschillende rassen * verschillende broed­maatregelen

 

Wij kunnen meestal geen reden be­den­ken waarom, van de­zelf­de inleg in de­zelf­de broed­ma­chine, een aan­tal kui­kens nor­maal uit­komt, ter­wijl an­de­ren veel later aan­pik­ken of he­le­maal niet. Het lezen van dit arti­kel, ge­ba­seerd op de er­va­rin­gen in de com­mer­ciële pluim­vee­hou­de­rij, kan mis­schien een eye-ope­ner zijn.

 

Door : Dr. Ron Meijerhof (NL)

6 pagina’s - 400 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.gif

Ontdek de Franse tentoonstellingen

Deel 4

 

Een bijdrage van Patrick Gonzales, de voor­zit­ter van de Franse Spe­ciaal­club voor de ori­gi­nele Ita­liaanse Sier­dui­ven­ras­sen (Club Français des Pigeons d'Ori­gine Ita­lien­ne CFPOI). In deze af­le­ve­ring de Show in Niort.

 

Door : Redactie AE en

Patrick Gonzales (F)

4 pagina’s - 615 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.gif

YOKOHAMA’S

groot en kriel

 

Het is de moeite waard om dit zeld­za­me sier­hoen te hou­den. Zowel in groot als in kriel zijn het attrac­tieve hoen­ders. In het bij­zon­der in de unie­ke kleur wit rood­ge­te­kend.

 

Door : Luuk Hans (NL)

4 pagina’s - 365 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.gif

LOUIS PRANG,

kunstdrukker

 

Behalve de eerste kerst­kaarten ver­vaar­dig­de Louis Prang een breed scala van beeld­ma­te­riaal, va­rië­rend van land­kaar­ten en mo­de­platen tot ad­ver­ten­ties, en le­ver­de ook de pla­ten voor een aantal op­mer­ke­lijke pu­bli­ca­ties, bij­voor­beeld "Prang’s Na­tu­ral His­tory Series", gepubliceerd in 1873.

 

Door : Redactie AE

3 pagina’s - 500 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.gif

KEURING OP DE

ZUID AFRIKAANSE

NAT. BONDSSHOW VOOR

SIERDUIVEN

 

Toen mijn vrouw Donney en ik be­slo­ten had­den om op va­kan­tie te gaan naar Zuid Afrika, be­dacht ik dat het een goed idee zou zijn om daar de bonds­show in Pretoria te be­zoe­ken. Na enige cor­res­pon­den­tie met Jan Lombard en Christo Britz, werd ik uitge­no­digd om daar de Lang­voor­hoofd Tui­me­laars en een aantal krop­per­ras­sen te keu­ren. Dat was het begin van een won­der­mooie erva­ring en een fan­tas­ti­sche vakantie.

 

Door : Scott Sharp, Schotland

5 pagina’s - 770 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.gif

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

Een verslag van de sierduiven op de

Keistadshow in Amersfoort (NL)

 

Door : Sytze de Bruine (NL)

7 pagina’s - 1,1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.gif

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

De EUROPESE BRAHMA SHOW, die was on­der­ge­bracht op de Jubi­leum­show van Klein­die­ren Sport­ver­eni­ging ‘Onder Ons Helden e.o.’ in ok­to­ber 2011 in Meijel (NL).

 

Door : Jan Schaareman (NL)

14 pagina’s - 2,27 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.gif

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

Sierduiven op de ONETO in Enschede

(NL).

 

Door: Sytze de Bruine (NL)

11 pagina’s - 1,38 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.gif

UITBLINKERS

Deel 4

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

*  85 jaar Muntendam & Omstreken

    (NL)

*  Queanbeyan (AUS) Jaarlijkse Show

*  de Carlow Sierduiven show, Ierland

*  Propagandashow van ‘Het Scharrel-

    hoen’ Houthalen, België

 

10 pagina’s - 1,9 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

top

 

 

 

Avi-geel.jpg