December 2008

Jaargang 4, nummer 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLERLEI.  December 2008.

 

Nieuws, wetenswaardig­heden en ad­ver­ten­ties van onze abonnees.

 

 Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

Op bezoek bij

Ane Visser in Barneveld.

 

Ane is van oorsprong een Fries, wat z’n voornaam al doet vermoeden. Ge­bo­ren in 1948 in het Friese dorp Ber­li­kum. Ane’s eerste duiven wa­ren Oud Hollandse Meeuwen, dat wa­ren toen al populaire duiven. Toch hield hij zich in de beginjaren meer bezig met geiten, dat had hij van z’n opa, die hield witte melk­geiten. Maar Ane fokt ook Krom­bek­een­den en Friese Hoenders.

 

Door : Nico van Benten

11 pagina’s - 715 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

Exhibition Homers bij

Sytze de Bruine.

 

De Exhibition Homers kwa­men in 1994 bij Sytze de Bruine. Hij nam toen 2 koppels over van Tony Ha­me­link, maar had daar geen geluk mee, omdat ze geen enkel be­vrucht ei opleverden. In die tijd wa­ren er nau­welijks fokkers van de Ex­hi­bition Homer in Neder­land, dus trok hij er met een drietal dui­ven­vrien­den op uit naar de bekende Duit­se duivenbeurs in Wasserburg, waar hij voor 150 DM een prachtige Ex­hi­bi­tion Ho­mer dui­vin kocht, die per­fect in type, stand en kopvorm was.

 

Door : Nico van Benten

13 pagina’s - 660 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

Buffkleurige Amerikaanse

Leghornkrielen.

 

Amerikaanse Leghornkrielen in de kleur­slag Buff zijn bij­zon­der fraai. De­ze kleurslag past uitstekend bij de sier­lijke Leghorns met hun gele loop­benen en mooie rode kam als kroon op deze ver­schij­ning. De Ame­ri­kaanse Buff Leghornkrielen zijn in Nederland een zeld­zaam­heid; ze zijn kort na de erkenning in 1970 zelfs lange tijd niet meer op eni­ge show gezien.

 

Door : Arie van Bijsterveldt

10 pagina’s - 620 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

KIPPENREN.

 

Saai worden ze nooit, onze fok­kers­be­zoe­ken, want er is altijd wel weer iets nieuws of iets bijzonders te ont­dek­ken en te bewonderen. Van­daag - een stille, donkere novem­ber­dag, met de winter al weer voel­baar en on­af­wend­baar in de lucht – wa­ren we wel­kom bij Albert Hou­wer in het Frie­se Oos­ter­wolde; het eni­ge dorp in Ne­der­land waar Do­mi­ni­kaners ge­fokt wor­den.

 

Door : Elly Vogelaar

8 pagina’s - 560KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE.

 

Norbert

onze Kerstkalkoen.

 

Ongeveer een week voor Kerst kreeg Norbert de schrik van zijn le­ven....... Zijn baasje kwam zijn hok bin­nen en greep hem bij zijn klad­den. Het zou toch niet zo zijn dat hij als Kerstdiner zou eindigen? Ge­luk­kig liep het voor Norbert goed af; hij was namelijk onze nieuwe aan­winst op de kin­der­boer­derij.

 

Door : Monique de Vrijer

7 pagina’s - 490 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

BASTAARDEN.

 

De nakomelingen van krui­singen bin­nen dezelfde soort (dus tussen 2 ver­schil­lende varië­tei­ten of ras­sen) wor­den bastaarden ge­noemd zoals bij­voor­beeld bij de los­lo­pen­de kip­pen van diverse rassen op een kin­der­boer­derij. Een krui­sing tussen twee verschillen­de soorten is echter heel wat anders! Door de eeuwen heen hebben dit soort krui­singen ons geïntrigeerd en onze fantasie ge­prik­keld. We heb­ben eens wat ge­ve­der­de bas­taarden voor u op­ge­zocht.

 

Door : Elly Vogelaar en

Hein van Grouw

10 pagina’s - 530 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

BLAUWE ANCONA’S.

 

Eind jaren 60 van de vorige eeuw is de­ze nieuwe kleur­slag bij de An­co­na ontstaan uit de blauwe An­da­lu­siër. Deze herkomst gaf wel veel pro­ble­men, vanwege het blauwgrijs op de poten. Het viel niet mee om een goede pootkleur (geel met zwar­te vlekken) te krijgen. Het re­sul­taat is een huzarenstuk van de fok, maar is niet sprekend. De inzet om toch een sprekend gekleurd dier te krijgen, geeft ook het gevaar van een drukker en groter gepareld hoen.

 

Door : Bernard Hanskamp

3 pagina’s - 220 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

60 JAAR

Schoonheidspostduivenclub

in Nederland.

 

Met een druk bezochte jubi­leum­dag vierde de Schoon­heids­post­dui­ven­club op za­ter­dag 18 okto­ber 2008 haar 60-jarig bestaan in het  dui­ven­centrum te Apeldoorn. De dag verliep in een goede sfeer. Er werd gekeurd in het bijzijn van de in­zen­ders en er was volop ge­le­gen­heid voor vragen of een toelichting.

 

Door : Nico van Benten

4 pagina’s - 320 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

Selecteren op de juiste tekening

bij de Komorner Tuimelaar.

 

Fokken van een showkwaliteit ek­ster­ge­te­kende Komorner Tui­me­­laar, is een van de grootste uit­da­gin­gen in deze hobby. Niet alleen moet u, naast alle andere zaken, aan­dacht schenken aan de stand, maar aan ook grote goed ont­wik­kel­de rozetten, een hoge sym­me­tri­sche kap en een dikke krachtige stie­re­nek, maar u wordt ook ge­con­fron­teerd met een uitdaging om de keur­mees­ter een goed getekende duif te pre­sen­teren.

 

Door : Jan Lombard

3 pagina’s - 140 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

een Kerstfeest

gered door duiven.

 

Wie gelooft in de Kerstman, zal ze­ker ook geloven dat twee post­dui­ven het Kerstfeest gered hebben.

 

Door : Santa Claus

2 pagina’s - 86 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.

Deel 1.

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer: De Nationale Jeugdshow in La­ren, de Jongdierendag Noord West Veluwe en de Scottish Na­tio­nal.

 

Door : Dirk de Jong,

Peter van den Top, Denise Moss.

8 pagina’s - 750 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.

Deel 2.

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer: een show in het Spaanse dorp Camallera, gelegen aan de Cos­ta Brava in de Provincie Ge­ro­na, georganiseerd door ‘Amics de les Aus’ en een verslag van de Sier­dui­ven­show Zuid Nederland.

 

Door : Nico van Benten

12 pagina’s - 1 MB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.

Deel 3.

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer: De Jongdierendag georga­ni­seerd door Gallinova te Barneveld, met deelnamen van diverse Spe­ciaal­clubs.

 

Met foto’s van : Evert Meerveld en

de Brahma Club.

7 pagina’s - 870 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

top

 

top