Juni 2007

Jaargang 3, nummer 3.

 

 

 

ALLERLEI -

Juni 2007.

 

Nieuws, wetenswaardig­heden en ad­ver­ten­ties van onze abonnees.

 

960 Kb

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

Op bezoek bij Aad Bransen.

 

Vandaag zijn we te gast bij Aad Bran­sen in Kwints­heul (NL), fokker van o.a. Norwich Kroppers en een vere­ni­gings­man in hart en nieren. Met zijn Norwich Kroppers draait hij nog steeds mee in de top van de lief­heb­berij.

 

Door : Nico van Benten

12 pagina’s - 1,3 Mb

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

KROPPROBLEMEN.

 

Het is bekend dat vooral de krop­per­rassen onder be­paalde om­stan­dig­heden problemen kunnen krij­gen met hun krop en met name met het voedsel wat zich daarin be­vindt. In een onbewaakt ogenblik heeft de duif zich kennelijk zon­der enige aanleiding ‘volgevreten’ met als gevolg dat de krop niet meer in be­dwang kan worden gehouden en door­zakt.

 

Door : Nico van Benten

5 pagina’s - 250 Kb

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

DE LAKENVELDER.

 

Een oud-Nederlands ras, dat altijd al sterk de aandacht heeft ge­trok­ken we­gens zijn opvallend kleur ­patroon, is de Lakenvelder. Toch blijft het een ras waar maar weinig sport­fokkers zich tot aangetrokken voe­len. Waarschijnlijk heeft dit als reden, dat de Lakenvel-tekening moei­lijk correct te fokken is.

 

Door : Ruud Kreton

7 pagina’s - 640 Kb

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

KIPPENREN.

 

Op bezoek bij de familie Vosters in Ves­sem. (NL) Amrock krielen wor­den niet zo veel geshowd in Ne­der­land, maar er zullen vast wel lief­heb­bers zijn die dit krielras houden, want de Amrock kriel is een heel aar­dig ras. Op zoek naar dit ras kwa­men we terecht bij Harrie en Sjaan Vosters, die al een aantal ja­ren Amrock krielen fokken, en nog veel meer, zo zou blijken…

 

Door : Elly Vogelaar

9 pagina’s - 800 Kb

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE.  EIEREN.

 

Een van de leuke bijkomstigheden van het houden van kippen is na­tuur­lijk dat ze eieren leggen; er gaat na­me­lijk niks boven een vers ge­legd eitje van je eigen kippen! Onze kip­pen leggen vaak heel wat eieren in een jaar en het is dan ook he­le­maal niet zo raar dat er ook wel eens een afwijkend ei wordt gelegd.

 

Door : Monique de Vrijer

9 pagina’s - 1 Mb

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

KALKOENEN.  Deel 3.

 

Een verzameling van historische fei­ten en op­merkelijke we­tens­waar­dig­heden over kalkoenen. De tekst en de afbeeldingen zijn verzorgd door Theo Philip­sen.

 

Door : Theo Philipsen

4 pagina’s - 600 Kb

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

DE FAMILIE BOSMA.

Fokkers in hart en nieren.

 

Toen Rinke over kwam vanuit En­ge­land, waar hij de laatste jaren woont, wilde hij graag zijn ‘oude vriend’ Ruurd Bosma weer eens op­zoe­ken. Dus gingen we samen op bezoek bij de familie Bosma in Sneek, die net als Rinke ‘fokkers en liefhebbers in hart en nieren’ zijn.

 

Door: Rinke Berkenbosch

en Jan Willem Hondelink

8 pagina’s - 1,5 Mb

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

DUIVEN.

 

Deel 6b van deze serie van Hein van Grouw is gewijd aan het fokken van Lachduiven. Veel over het broed­pro­ces en alles wat daar mee sa­men­hangt is reeds ter sprake ge­ko­men in een voorgaand artikel over het voortplantingsgedrag. Er vol­gen hier daarom slechts enkele aan­vul­lende op­mer­kingen.

 

Door : Hein van Grouw

6 pagina’s - 210 Kb

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

AVICORNI.  Deel 1.

 

De beide Koninklijke Ne­der­landse Vere­ni­gin­gen Avi­cul­tura en Or­ni­tho­phi­lia organiseerden samen de AVICORNI SHOW. Deel 1: de ope­ning; de prijswinnaars en een ver­slag van de ten­toon­gestelde dui­ven.

 

Door : Aviculture Europe

8 pagina’s - 560 Kb

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

AVICORNI.  Deel 2.

 

Vervolg van het verslag van de Avi­cor­ni Show in Leiden. Deel 2: de hoen­ders.

 

Door : Aviculture Europe

6 pagina’s - 1 Mb

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.  Deel 1.

 

Trotse eigenaars, topdieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer de Kempenshow (België).

 

Door : Aviculture Europe, met foto’s

van Piet Steeman en Dirk de Jong.

8 pagina’s - 770 Kb

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.  Deel 2.

 

Trotse eigenaars, topdieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer de Provinciaal Show van Noord Brabant (NL); Jeugdige Ne­der­landse inzenders in Leipzig en de Clubshow in Wiegleben (Duits­land).

 

7 pagina’s - 690 Kb

 

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

top

 

top