AVICULTURE EUROPE

 

 

NEDERLANDS

DIGITAAL MAGAZINE

Nederlandse uitgave ISSN: 1871-6865

ENGLISH

 

 

December 2016

|  Jaargang 12  |  nummer 5  |  20 artikelen  |

 

 

 

 

image003.jpg

 

KORT ALLERLEI – 1 A

 

*

Vogelgriep

*

Bijschacht

*

Oogstfeest Egchel

*

Kip-eend kruising

*

Hebbedingetjes

*

Conditioneren

*

Aar, Rijn & Gouwe Show

*

PR komende shows

 

17 pagina’s - 2 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image003.jpg

 

Aan het woord:

ALBERT VAN FEGGELEN

 

“Een hobby is pas leuk als je er ei­gen­lijk geen tijd voor hebt”. Deze wijs­heid, heeft Albert niet zelf be­dacht maar het is een grond­slag waar­op hij zich elke dag kan ver­heu­gen in de tijd die hij aan zijn hobby, het fok­ken van ten­toon­stel­lings­dui­ven be­steed. Het is goed be­ste­de tijd want het is op­ti­male ont­span­ning.

 

Door : Aviculture Europe

7 pagina’s - 880 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image003.jpg

 

KIPPENREN

Vechthoenders

bij Adrie Brouwers (NL)

 

Waarom gaat iemand vecht­hoen­ders hou­den, is mijn eer­ste vraag aan Adrie Brou­wers. Het ant­woord zal u mis­schien net zo veel ver­ba­zen als mij: “Om­dat ze zo rus­tig van aard zijn”...

 

Door : Elly Vogelaar (NL)

10 pagina’s - 1,5 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image003.jpg

 

KERSTVERHAAL

 

December en Kerst … het wordt bijna geen dag meer. Een laat ochtend­glo­ren gaat snel over in een vroe­ge avond­sche­mer. Flar­den mist hier bui­ten op de vlak­te en rond het haard­vuur grij­pen de her­inne­ringen terug naar lief en leed uit het af­ge­lo­pen jaar.

 

Door : Kees Verkolf (NL)

2 pagina’s - 275 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image003.jpg

 

Broeden met voedsterduiven,

de sleutel tot succes

 

Al 20 jaar houd ik mij onafbroken be­zig met het fok­ken van En­gel­se Kort Voor­hoofd Tui­me­laars, dat was vanaf het mo­ment dat ik als 12-ja­rige mijn eer­ste kop­pel duiven kreeg. Ze wer­den on­der­ge­bracht in een ko­nij­nen­hok ge­maakt van een paar schot­ten en zo be­gon de pas­sie van mijn leven.

 

Door : James Ellison (UK)

5 pagina’s - 660 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image003.jpg

 

DE OUDE ANDALUSISCHE

HOENDERRASSEN

MOÑUDA en TUFONA

 

Ze bestaan nog in hun zuivere, oor­spron­ke­lij­ke vorm, wach­tend en ho­pend op fok­kers met de am­bi­tie om de roem en de pro­duc­ti­vi­teit van dit ras goed te be­nut­ten, en ge­za­men­lijk zijn re­pu­ta­tie als een na­tio­naal ras te hand­ha­ven en te ver­be­te­ren.

 

Door :

Francisco José Alcaide Aragones (ES)

7 pagina’s - 1,4 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

Slapen-Dirk de Jong.jpg

 

image003.jpg

 

KORT ALLERLEI – 1 B

 

*

Kerstwens redactie

*

Clubdag Engelse Modena-

club NL

*

Tip voor Kerstdiner

*

Slaaptijd

*

De Guineaduif

*

De hobby in Portugal

*

Tentoonstellingskalender EU

*

PR komende shows

 

18 pagina’s - 2,15 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image003.jpg

 

DE HOBBYFOKKERIJ

IN POLEN

 

We zijn trots op onze meer dan 60 dui­ven­ras­sen en de trots van on­ze fok­kers zijn mooie en kost­bare dui­ven die be­ho­ren tot de groep Pool­se Lang­voor­hoofd Tui­me­laars. De­ze groep om­vat maar liefst 12 ras­sen. De on­ge­kroon­de ko­ning van de­ze groep is de zeer po­pu­lai­re Pool­se Lang­voor­hoofd Tui­me­laar.

 

Door : Zbigniew Gilarski (PL)

10 pagina’s - 1,5 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image003.jpg

 

HOE

RATTEN EIEREN STELEN

 

Verbazingwekkende ver­halen doen de ron­de over hoe rat­ten ei­eren kun­nen ste­len en zon­der te bre­ken mee­ne­men naar hun hol. Dit staal­tje die­ren­ge­drag heeft kip­pen­hou­ders door de jaren heen per­plex doen staan.

 

Door : Elly Vogelaar (NL)

4 pagina’s - 510 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image003.jpg

 

OVER HET KRUIPER GEN

 

Chabo’s (en sommige andere rassen) dra­gen een le­taal allel voor kort­po­tig­heid. In dit arti­kel zal ik de ba­sis ge­ne­ti­ca van deze ei­gen­schap uit­leg­gen. Er zijn een aan­tal le­tale ge­nen bij pluim­vee, maar bij de Chabo han­delt het om het allel Cree­per (Cp).

 

Door : Greg Davies (AU)

4 pagina’s - 280 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image003.jpg

 

De Mondain

een oud Frans duivenras

 

De Mondain is een vorm­duif; zeer groot, rond, zwaar en laag op de be­nen, met een bre­de pro­mi­nen­te borst. Zijn stand is licht op­ge­richt en de to­tale in­druk is dicht tegen het ho­ri­zon­tale aan. Het is een duif die fier­heid uit­straalt.

 

Door : Jack Charonnat (FR)

8 pagina’s - 550 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image003.jpg

 

EEN ECHTE

HOENDERFOKKER

 

Een echte fokker is gewoon een mens on­der de men­sen op de show.  Niet per se de po­pu­laire jon­gen die kwis­tig rond­jes geeft. Het is de per­soon met het echte fok­kers­in­stinct:  een sym­pa­thie­ke ver­stand­hou­ding met zijn ‘stom­me’ die­ren - in dit ge­val van de ge­ve­der­de soort - ge­com­bi­neerd met een ver­he­ven stre­ven om iets be­ters voort te bren­gen.

 

Door : Aviculture Europe

4 pagina’s - 790 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

KubaflamingosSchutzstallkopie.jpg

 

image003.jpg

 

FLAMINGO-RITUEEL

ALS BESCHERMING

TEGEN DE  OEHOE

 

Niet veel dierentuinen hou­den en fok­ken fla­min­go’s. Welt­vo­gel­park Wals­rode heeft drie van de zes soor­ten: Rode, Chi­leen­se en ge­wo­ne fla­min­go. Met meer dan 240 vogels is de ko­lo­nie ge­wo­ne fla­min­go’s de groot­ste ko­lo­nie ge­hou­den in Eu­ro­pese die­ren­tui­nen.

 

Door : Weltvogelpark Walsrode (DE)

6 pagina’s - 1,2 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

DSCF6039 - kopie2.jpg

 

image003.jpg

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Internationale Brahma Ju­bi­leum­show ge­hou­den op 4, 5 en 6 no­vem­ber 2016 in Tiel (NL).

 

Foto’s : Brahma Club Nederland

5 pagina’s - 1,1 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image003.jpg

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

Lichfield & District Poultry Club Show, ge­hou­den op 13 februari 2016, En­ge­land.

 

Foto’s : Rupert Stephenson (UK)

6 pagina’s - 475 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image003.jpg

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

Show verslag van de Irish Flying and Fan­cy Pi­geon Show 2016.

 

Foto’s : Wes Murphy (IE)

4 pagina’s -585 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image003.jpg

 

UITBLINKERS

Deel 4

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Sierduiven op de Donau - Bussen show, 9 - 10 oktober 2016 in Ried­lin­gen, Duits­land.

 

Foto’s : Mick Bassett (DE)

8 pagina’s - 2,6 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

  

image003.jpg

 

UITBLINKERS

Deel 5

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Jubileumshow van Onder Ons, Hel­den ge­hou­den op 23 en 24 sep­tem­ber 2016 in Maasbree.

 

Foto’s : Jan Schaareman (NL)

5 pagina’s - 1,8 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

  

image003.jpg

 

UITBLINKERS

Deel 6

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

Jubileumshow van de 100-jarige

P.K.V.D. Diepenheim gehouden 21 t/m 23 okto­ber 2016.

 

Foto’s : Freddy Betting

5 pagina’s - 1,1 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

Avi-geel.jpg