December 2010

Jaargang 6 - nummer 6

17 ARTIKELEN

 

image001.jpg

 

 

KORT ALLERLEI - 1

 

*

Woordje van de redactie

*

De Lijst

*

Koudijs

*

Champion Show

*

Kempenshow

*

Dierentuinen stappen over op

voer met verantwoorde soja

*

Orpingtons in Lunden

*

De Zwarte Vogel

*

Vette lever

 

12 pagina’s - 1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

Aviculture.gif

 

 

 

 

 

image002.jpg

 

 

FOKKER, MAAR VOORAL

LIEFHEBBER

 

Mick Bassett, vanaf de start betrokken bij Aviculture Eu­rope, kent de hobby­be­le­ving in twee verschillende landen: En­ge­land en Duitsland. We kunnen bij­na zeggen in drie landen, want er is nog altijd een wereld van verschil tus­sen Oost- en West Duits­land.

 

Door : Redactie Aviculture Europe

9 pagina’s - 760 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

Aviculture.gif

 

 

 

 

 

image003.jpg

 

 

IJSLANDSE KIPPEN

 

In de zomer van 2009 be­zochten Henk Kooiman en Karin Pas enige IJs­landse kip­pen­fokkers en kwamen thuis met prach­tige foto’s van de ‘Viking kippen’. We gingen op zoek naar de achter­grond van deze kippen, maar vonden al­leen infor­matie in het IJs­lands. Dank­zij de infor­matie van de IJslandse Jóhanna Hardardottir kun­nen we u nu toch het ver­haal van deze unieke en on­be­ken­de kip­pen ver­tel­len. 

 

Door : Redactie AE

9 pagina’s - 720 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

Aviculture.gif

 

 

 

 

 

image004.jpg

 

 

MIJN FAZANTEN

 

Het zal meer dan 40 jaar geleden zijn dat ik mijn eerste fazant kocht. Dit was een Bos­fazant haan, die ik ge­kort­wiekt had en tus­sen de kriel­kippen liet lopen. Het was helaas geen suc­ces en na een paar dagen was hij al ver­dwe­nen. Dit ge­beur­de me nog een paar keer en toen ben ik mijn eerste volière gaan bou­wen.

 

Door : Jan Willem Schrijvers

13 pagina’s - 1,1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

Aviculture.gif

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

 

KORT ALLERLEI - 2

 

*

Slapende Pekingeend

*

Groeten uit Bahrein

*

Nieuw Zijdehoen boek!

*

Vechthoendershow België

*

Pleidooi voor het ‘oude’

Brahma type

*

Garvo voeders

*

Daglichtlampen

*

Dipo producten

*

Internationale

tentoonstellingskalender

 

13 pagina’s - 780 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

Aviculture.gif

 

 

 

 

 

image006.jpg

 

 

DE MEMELER

HOOGVLIEGER

 

Dit ras is genoemd naar de stad Me­mel (en naar de rivier die ont­springt in Wit Rus­land en bij Me­mel uit­mondt in de Oost­zee). Deze dui­ven zijn ge­ne­ra­ties lang in deze regio gefokt. De stad Me­mel heet nu Klaipėda (in Li­tou­wen).

 

Door : Mick Bassett (D)

7 pagina’s - 400 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

Aviculture.gif

 

 

 

 

 

image007.jpg

 

 

CROAD LANGSHANS

 

Het is altijd een raadsel waarom ie­mand zich nu pre­cies aan­ge­trok­ken voelt tot een be­paald hon­den-, kat­ten- of kip­pen­ras, maar in het geval van de En­gelse Croad Langshans krijg ik vaak te horen dat het lief­de op het eer­ste ge­zicht was, toen men deze zacht­aar­dige reuzen­hoen­ders voor het eerst zag.

 

Door : Lyn Heigl (UK)

11 pagina’s - 930 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

Aviculture.gif

 

 

 

 

 

image008.jpg

 

 

GEDOMESTICEERDE

DWERGGANZEN

 

Toen Mr. Tom Bartlett van de Folly Farm in Glou­ces­ter­shire, aan het eind van de ja­ren tach­tig geïn­ter­viewd werd voor het Country Living Ma­ga­zine, zei hij dat er nog nooit een Dwerg­gans ge­cre­ëerd was en dat hij dat ging pro­be­ren. Als hij het boek­je Geese van Appleyard had ge­le­zen, had hij ge­we­ten dat hij fout zat.

 

Door : Jonathan M. Thompson (UK)

6 pagina’s - 430 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

Aviculture.gif

 

 

 

 

 

image009.jpg

 

 

KORT ALLERLEI - 3

 

*

Kerstwensen

*

Roemeense Vargat tuimelaar

*

Vechthoenders op de

Jubileumshow NL

*

De Groene Luifel

*

Pavlova

*

Minipaardjes van Stal Zegwaard

*

Tips voor kerstcadeautjes

*

Europese Brahmashow in 2011

*

Agenda 2012

 

13 pagina’s - 1,4 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

Aviculture.gif

 

 

 

 

 

image010.jpg

 

 

OTTO FRIESE, maker van de

Thüringer Goudkever

 

Ter nagedachtenis aan de top­fokker, schrij­ver en keur­mees­ter Otto Friese, een van de groot­ste dui­ven­men­sen van zijn tijd in Thüringen en heel Duits­land. Otto Friese was de be­den­ker en ma­ker van de Thür­inger Goud­kever (Gold­käfer in het Duits, of Gold­beetle in het En­gels).

 

Door : Martin Zerna & Mick Bassett (D)

4 pagina’s - 285 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

Aviculture.gif

 

 

 

 

 

image011.jpg

 

 

OVER PLUIMVEE

- OGEN -

 

Een artikel vol wetenswaar­digheden over het oog van de kip: de ana­tomie, het zicht, de oog­kleur en vele andere bij­zon­der­heden over de ‘ven­ster­tjes van de kip­pen­ziel’.

 

Door : Elio Corti (IT) en Elly Vogelaar

7 pagina’s - 530 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

Aviculture.gif

 

 

 

 

 

image012.jpg

 

 

AUSTRALISCHE LANGSHAN

 

De Australische Langshan werden ge­cre­ëerd door fok­kers in New South Wales. De vol­gen­de ras­sen zijn hierbij ge­bruikt:  geïm­por­teer­de Chi­ne­se Langs­hans, Croad Lang­shans,  En­gel­se Mo­der­ne Langs­hans en de echte ‘Wil­liam Cook type’ Or­ping­tons. Dit was het be­gin van het ont­staan van een van de bes­te nut­ras­sen van Au­stra­lië.

 

Door : Greg Davies (Australië)

2 pagina’s -130 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

Aviculture.gif

 

 

 

 

 

image013.jpg

 

 

SOOTY OF GEKRAST

 

Tijdens mijn praktisch examen als sier­dui­ven­keur­mees­ter, kreeg ik een duif van een bij­zon­der ras te keu­ren. Ik nam de duif in kwes­tie meteen uit de kooi en ver­tel­de mijn be­oor­delaars dat het niet een er­ken­de kleur was in dit ras. Ik zei dat het niet een gekraste, maar een gebande tekening was, met veel sooty, en dat ik op een dag het bewijs en de uitleg zou verstrekken. Dat is wat ik nu probeer te doen met dit artikel.

 

Door : Jan Lombard (ZA)

4 pagina’s - 265 KB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

Aviculture.gif

 

 

 

 

 

image014.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties.

 

Deze keer : Een verslag van de hoen­ders op de Pro­vin­ciale Show in Merel­beke, België.

 

Door : Dirk de Jong

5 pagina’s - 810 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

Aviculture.gif

 

 

 

 

 

image015.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties.

 

Deze keer : Een uitgebreid fotoverslag (hoen­ders en sier­duiven) van de Donau-Bussen Show in Ried­lingen, Duits­land.

 

Door : Mick Bassett

11 pagina’s - 1,8 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

Aviculture.gif

 

 

 

 

 

image016.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties.

 

Deze keer : Een rijk geïl­lus­treerd ver­slag van de Sier­dui­ven­show Zuid Ne­der­land.

 

Tekst en foto’s: Sytze de Bruine

11 pagina’s - 2,3 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

Aviculture.gif

 

 

 

 

 

 

top