Februari 2009

Jaargang 5, nummer 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Februari 2009.

ALLERLEI.  Nieuws,

wetenswaardigheden,

vraag en aanbod.

1 MB

 

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

Extra :

BROEDEN EN

BROEDMACHINES.

3 MB

 

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

Op bezoek bij

Klaas de With in Leeuwarden.

 

Klaas de With is een jonge 50-er die al heel wat jaren meeloopt in de lief­heb­berij. Op z’n 12e jaar kreeg hij de eerste duiven van z’n vader die in een sinaasappelkist werden ge­hou­den. De eerste Oud-Hol­land­se Meeu­wen kwamen in 1970. In 1996 werden Ame­rikaanse Giant Ho­mers ‘erbij’ ge­no­men.

 

Door : Nico van Benten

10 pagina’s - 500 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

Gerrit Grooten

houdt ook (van) kippen.

 

Laatst, toen we op hokbezoek wa­ren in Friesland, kwamen we langs Drach­ten, de woonplaats van de be­ken­de konij­nen­keur­meester Gerrit Grooten. Gerrit was jarenlang on­ze collega, toen we nog voor het ‘pa­pie­ren’ blad Avicultura werkten, en we konden de verleiding niet weer­staan om hem even op te zoe­ken. Hij was thuis, want het was maan­dag, de dag waarop hij altijd alle hokken schoonmaakte, dus we wa­ren wel­kom.

 

Door : Elly Vogelaar

5 pagina’s - 320 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

DE SOTTOBANCA

bij Raymond Daalmans

in Hoogerheide.

 

De Sottobanca is oorspron­kelijk af­kom­stig uit Italië, waar het volgens re­cen­te gegevens al in de vijftiende eeuw wordt genoemd. Het is een zeer algemeen voor­komende duif in Italië. Van oudsher werd de Sotto­banca niet alleen in Italië, maar ook in Frankrijk gehouden; men had vrijwel hetzelfde type en dat gaf tot midden jaren 90 geen enkel probleem. Daarna werd er voor het Franse type naast de oor­spron­kelijke Italiaanse Sotto­banca, ook een standaard voor de Franse Sotto­banca gemaakt.

 

Door : Aviculture Europe

10 pagina’s - 620 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

DE CREAM LEGBAR

BLAUW IS DE NIEUWE TREND.

 

Hoeveel kippenfokkers zijn er die ras­kippen hebben die blauwe ei­eren leggen? Er zijn niet zoveel ‘ech­te rassen’ die blauwe eieren leg­gen, al zijn er in de UK wel een paar erkend. Een ervan is de Cream Legbar, een ras wat ik ja­ren­lang met plezier gefokt heb, tot­dat het plaats moest maken voor een ander - nog zeld­zamer – schei­kui­ken­ras.

 

Door : Zoë Baden, UK

6 pagina’s - 460KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

De geschiedenis van de American Crest Club.

 

De geschiedenis van deze club en het ras begon tussen 1920 - 1930 toen hier in de VS de Franse Mon­dain nog hoofdzakelijk als vlees­duif voor de con­sump­tie werd ge­fokt. Vanaf het einde van de 19e eeuw hadden we hier in de VS gro­te fok­bedrij­ven die de res­tau­rants van hun dui­ven voor­zagen die daar­mee als voed­sel voor de ge­mid­del­de familie dienden. De ei­ge­naars van deze grote dui­ven­fok­be­drij­ven be­gon­nen in die tijd hun bes­te fok­dui­ven, die de meeste en zwaar­ste jonge duiven gaven, te sho­wen.

 

Door: Stephen Roth, USA

4 pagina’s - 315 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

KIPPENREN.

 

Geweldig mooi zijn ze, de New Hamp­shires van Jo De Dooij. Een le­vend bewijs dat een ras, als het ge­hou­den wordt door een liefheb­ber spe­cialist, tot in perfectie gefokt kan worden. Het helpt natuurlijk wel dat ze hun kippenleven op een pa­ra­dij­se­lijke ma­nier slijten in het groe­ne gras van het Noord Bra­bant­se Os­sen­drecht, maar daarbij heeft Jo de fokkerij beslist ‘in zijn vin­gers’.

 

Door : Elly Vogelaar

8 pagina’s - 550 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE

Ei, eieren, eierenkeuring.

 

Een ei is een van de beste en ge­zond­ste voedingsmiddelen; heel veel­zijdig maar ook heel miskend, mis­bruikt en uitge­buit door de eco­nomie. De prijs die voor zo’n goud­klomp­je wordt betaald, is be­la­che­lijk laag en is  hele­maal uit­ge­mol­ken.

 

Ik ga u eens proberen uit te leggen waarom het ene ei beter is dan het andere ei en waar u op moet letten; wij doen dat op zogeheten eie­ren­keu­rin­gen. Het uit­gangs­punt van een eie­ren­keuring is een goed broed­ei en een goed consumptieei.

 

Door : Dirk de Jong

6 pagina’s - 340 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

VIVE LA FRANCE.

 

Het nationale symbool van Frank­rijk is een haan. Vanaf de eerste stap­pen in de Franse geschiedenis be­te­kent de Latijnse woord ‘Gallus’ zo­wel “haan” als “inwoner van Gaul”, het­geen voor­na­me­lijk het hui­dige Frank­rijk betrof. Het em­bleem van de Franse haan luis­ter­de de Franse vlag op sinds de Fran­se Revolutie van omstreeks 1800. De haan is nog steeds het sym­bool van Franse sportteams zoals het Franse voetbal- en rugby elftal. De Franse haan wordt zelfs gebruikt als logo door grote Franse firma’s.

 

Door : Luuk Hans

8 pagina’s - 600 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

AVICORNI

TENTOONSTELLING.

OPENING.

 

De openingsceremonie van Avi­cor­ni werd gehouden vanaf za­ter­dag­mor­gen 11:00 uur in de bovenzaal van de Veemarkt­hallen. Een cere­mo­nie met een overladen agen­da en belangrijke sprekers, die alle­maal een ‘bood­schap’ hadden, waar­door de duur van deze ope­ning zeker in de top 3 van de laat­ste 20 jaar be­land­de. De officiële ope­naar van deze 3e Avicorni show was drs. H.J. Ormel, lid van de Twee­de Kamer, namens de CDA en voorzitter van de commissie van Bui­ten­landse zaken.

 

Door : Aviculture Europe

10 pagina’s - 440 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

BREWER’S EEND.

Bastaard met geschiedenis.

 

De eend die gemerkt was als een bas­taard van Wilde eend x win­ter­ta­ling in het artikel ‘Bastaards’ in Avi­cul­ture Europe van december 2008, is geen bastaard uit de ge­noem­de combinatie, maar uit een krui­sing tussen een Wilde eend en een Krakeend, ofwel een ‘Brewer’s Eend’. Maar hoe heeft deze bas­taard zijn specifieke naam Brewer’s Eend gekregen?

 

Door : Jörn Lehmhus (D)

5 pagina’s - 200 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

DE SIERDUIVEN OP

AVICORNI 2008.

 

Een fotoverslag van de sierduiven op de Bondsshow van de NBS, ge­hou­den op de Avicorni ten­toon­stel­ling.

 

Door : Aviculture Europe

12 pagina’s - 1 MB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.

Deel 1.

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer : Donau-Bussen-Schau op 12 & 13 oktober 2008 in Riedlingen aan de Donau (Duitsland).

 

Door : Mick Bassett

9 pagina’s - 1 MB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.

Deel 2.

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer: De KERNHEM SHOW te Ede en de 3e SALON DE L'AGRICUL­TURE in Bastogne, oktober 2008.

 

Door : Dirk de Jong

10 pagina’s - 1,1 MB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

top

 

top