T-nieuws

 

 

 

Belangrijk bericht

In verband met de uitbraak van vogelgriep HPAI in Nederland en enige omringende landen is per ingang van 14 november 2016 een tentoonstellingsverbod voor alle shows van pluimvee en (sier)duiven.  Dit verbod blijft van kracht to het einde van de uitbraak.

 

Aanvullende informatie: Sierduivenshows mogen doorgaan!

 

Dinsdag 15 november 2016

Zojuist ontvingen wij bericht van het ministerie dat zij de interpretatie van de NBS met betrekking tot de definitie van pluimvee onderschrijven. Een regel uit hun bericht: Verzamelen van pluimvee en watervogels is verboden. Pluimvee is in de gezondheid en welzijnswet voor dieren als volgt gedefinieerd: pluimvee: dieren zijnde hoender­achtigen, eenden of ganzen. Hier vallen duiven dus niet onder. Specifieke sierduivententoonstellingen kunnen dus gewoon doorgaan en op andere tentoonstellingen die doorgaan, mogen ook sierduiven worden ingezonden. Kijk voor de meest actuele informatie steeds op http://www.kleindierliefhebbers.nl/ en op www.sierduif.nl  en op de websites van de betreffende shows.

 

Important message

Because of the outbreak of HPAI avian influenza in the Netherlands and some neighbouring countries is effective commencing November 14, 2016 an exhibition ban on all poultry shows. This prohibition remains in effect to the end of the outbreak.

 

According to information from the Dutch Ministry of Health, published on the website www.sierduif.nl of the Dutch Fancy Pigeon Association, Specific pigeon exhibitions can still take place, and at other exhibitions pigeons may also be entered.

 

For further information please visit the websites of the respective shows or contact Redactie@aviculture-europe.nl 

   

  

 

 

 

 

Avi-geel